Juryleden voltige

Als je een voltige wedstrijd organiseert, is het verstandig om geruime tijd van tevoren juryleden te vragen om te komen jureren. Hieronder staat een lijst met alle Nederlandse voltige-juryleden.
Juryleden kunnen natuurlijk ook worden gevraagd om te komen helpen bij een training of clinic.

Mevr. H.G. Boelsma-Den Hartog

Dhr. J. van Brakel

Dhr. R. de Bruin

Mevr. J.P. Danvers-Weeteling

Mevr. C.J. Danvers

Mevr. S. Jansen

Mevr. M. Klein Willink-Richardson

Dhr. R. Loffeld

Mevr. A. Nienhuis

Mevr. K.W. Nijhof-Schreuder

Mevr. J.S. Oost

Mevr. A. Schweigmann

Dhr. B. Striezenau

Mevr. A. van Klaveren


De adressen van deze personen kunnen worden opgezocht via www.paardensporttotaal.nl. Klik op 'officials' en vul bij naam de naam van de gezochte persoon in.


U kunt ons bereiken op info@voltige.nl
Deze pagina hoort bij De Nederlandse Voltige Site