Vrije oefening

De kür of vrije oefening wordt door het team of de solo-voltigeur zelf samengesteld. Een solo-kür mag maximaal 1 minuut duren; de kür van een acht-tal mag maximaal 5 minuten duren. Bij een team mogen er in de kür maximaal 3 voltigeurs tegelijkertijd op het paard, waarbij minmaal 2 voltigeurs contact moeten houden met het paard.

Dit is een voorbeeld van een vrije oefening. Er wordt hier de vliegtuig beweging uitgevoerd.

U kunt ons bereiken op info@voltige.nl
Deze pagina hoort bij De Nederlandse Voltige Site