Overzicht organisatie van de voltige-sport in Nederland

Paardensport in Nederland
Vanaf 1 januari 2002 zijn de verschillende paardensportorganisaties, die voorheen in Nederland actief waren, gefuseerd in de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). De KNHS verzorgt voor haar leden in heel Nederland wedstrijdreglement, wedstrijduitslagen en opleidingen zoals bijvoorbeeld instructeur, juryleden en voltigeleider. De verenigingen organiseren trainingen en wedstrijden voor hun leden: ruiters, menners en voltigeurs. Deelname aan wedstrijden in de paardensport kan alleen als men lid is van een vereniging die is aangesloten bij de KNHS.
De KNHS heeft voor de discipline voltige een belangenvereniging, die de belangen van voltigerend Nederland behartigt: de "KNHS-Voltigevereniging". Verenigingen die mee willen doen aan wedstrijden zijn zowel aangesloten bij de KNHS als bij de KNHS-Voltigevereniging.

KNHS Voltigevereniging
De KNHS Voltigevereniging is een belangenvereniging binnen de KNHS, die zich met voltige bezighoudt. De KNHS Voltigevereniging is opgericht in 2002 na de fusie van de paardensportbonden in Nederland. De KNHS Voltigevereniging is voortgekomen uit de Landelijke Organisatie van Voltigeurs, opgericht in 1991. De KNHS Voltigevereniging stelt met voltigeverenigingen uit heel Nederland een wedstrijdkalender op en organiseert opleidingen en trainingen voor haar leden. Meer informatie over de KNHS Voltigevereniging vind je hier.

Vereniging
Wedstrijden in de discipline voltige kunnen alleen worden beoefend in verenigingsverband. Deze verenigingen moeten aangesloten zijn bij de KNHS. Zoek je een voltigevereniging bij jou in de buurt, klik dan hier
Vanaf 2007 wordt het ook mogelijk voor ruiters met een FNRS-ruiterpaspoort om in de laagste klassen te starten op voltigewedstrijden. Om in de hogere klassen te starten, zullen zij zich moeten aansluiten bij de KNHS.

Sport acrobatiek
(Vlieger)
Dressuur Voltige
(Vlieger)

Voltige Forum
Het Voltige Forum is de beleidsmaker voor wat betreft de voltigezaken binnen de KNHS. In samenspraak en samenwerking met de KNHS-Voltige Vereniging en verschillende KNHS-afdelingen stelt het Forum reglementswijzigingen, voorstellen tot verbeteringen van opleidingen en bijscholingen voor. Ook bemoeit het Forum zich met de implementatie van de recreatieve voltige binnen de FNRS maneges. Het bekender maken van de sport is een ander speerpunt.
Het Forum bestaat uit de voorzitter, de manager KNHS basiswedstrijdsport, een longeur, een jurylid, een deskundige met betrekking tot het organiseren van wedstrijden, een afgevaardigde van de Voltige Vereniging en de personen uit de technische commissie. De Forumleden stellen zich voor.
Contactpersoon:
Lisanne Kooiker-Leene
Medewerker Disciplinezaken Voltige
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 
Postbus 3040 
3850 CA Ermelo 
E-mail: l.kooiker@knhs.nl

Technische commissie
De technische commissies ontwikkelt het sporttechnisch beleid en bestaat uit de bondscoach voltige, een aantal andere experts en een onafhankelijk voorzitter. Ze houden zich bezig met topsport, daarnaast adviseren ze het forum ook over verbeteringen in de breedtesport. De commissie beoordeelt verder wat er vanuit de KNHS met FEI beslissingen gedaan kan worden, maar adviseert ook richting FEI namens de KNHS.
Contactpersoon:
Wouter Stehouwer
Medewerker Topsportzaken 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 
Postbus 3040 
3850 CA Ermelo 
E-mail: w.stehouwer@knhs.nl

Bondscoach
De bondscoach bepaalt, gezamenlijk met de leden van de technische commissie welke solo-voltigeurs en teams in de nationale A- en B-kaders worden geplaatst. De bondscoach, Diana van Klaveren, adviseert en begeleidt de kaderleden en adviseert de technische commissie.

Nationale kaders
Indien solo-voltigeurs of teams goed presteren, kunnen ze in het nationale A- of B-kader worden geplaatst. Op de site van de KNHS (www.paardensport.nl) staan de kwalificatie-eisen voor opname in de kaders. Afhankelijk van het budget dat voor de voltige beschikbaar gesteld wordt, maakt de bondscoach in overleg met de technische commissie een jaarplanning. Deze kan bestaan uit turn- en voltigetrainingen, maar ook uit longeertrainingen. Sinds 2006 kunnen kaderleden stages in het buitenland lopen, om zodoende gerichter te kunnen trainen. Op de site van de KNHS wordt steeds een actueel overzicht van de leden van het A- en B-kader bijgehouden.

Federation Equestre Internationale (FEI)
De internationale paardensport is georganiseerd, geconcentreerd in de Federation Equestre Internationale (FEI). De FEI kent momenteel zeven disciplines in de paardensport: Dressuur, Springen, Eventing, Mennen, Voltige, Endurance en Reining (western). De disciplines Dressuur, Springen en Eventing zijn Olympische disciplines. Eens in de vier jaar worden de kampioenschappen van de zeven FEI disciplines tegelijkertijd op dezelfde plaats gehouden. Dit evenement wordt 'World Equestrian Games' (WEG) genoemd. De belangrijkste taak van de FEI is het opstellen van internationale reglementen en controle op de naleving daarvan tijdens internationale wedstrijden, Europese- en Wereld kampioenschappen, World Equestrian Games en Olympische spelen in de paardensport.


U kunt ons bereiken op info@voltige.nl
Deze pagina hoort bij De Nederlandse Voltige Site