Actueel nieuws
 • Geslaagden aspirant voltigeleiderscursus Noord Nederland
 • Kwalificatie Hippiade en buitenlandse wedstrijden
 • Aanpassing limiet voor deelname solo-voltigeurs aan het WK
 • Vraagprogramma Hippiade
 • Nederlandse voltige terug op internationale kalender
 • Twee nieuwsberichten KNHS over voltige
 • Voortgang Nationaal Team
 • Vraagprogramma wedstrijd België 12 augustus 2006
 • Drie Nederlandse dames in finale CVI Sala
 • Nederland vier juryleden rijker
 • Dispensatie Kwalificatie Hippiade
 • CVI Stadl Paura
 • Hippiade 2006
 • Roos Slottje haalt een 7 op het CVI in Brno
 • Juryleden in opleiding allemaal geslaagd voor theorie-examen!
 • Website CVI Houten online
 • België timmert aan de ‘Voltige-Weg’
 • International Vaulting Club introduceert IVC World Ranking
 • Nederlandse deelnemers presteren goed op CVI Saumur
 • Vaulting World
 •     
  Vorige Volgende
  Voltige
  9-8-2006 Geslaagden aspirant voltigeleiderscursus Noord Nederland

  In het Noorden hebben dit jaar 12 cursisten deelgenomen aan de aspirant voltigeleiderscursus. Deze werd gegeven door de docenten Lammert Haanstra en Diana van Klaveren

  Tien van de twaalf cursisten zijn geslaagd en komen nu in het bezit van het felbegeerde Aspirant Voltige diploma. Van de overige twee cursisten dient één cursist eerst nog een na-examen af te leggen en komt de andere cursist in aanmerking voor een her-examen.

   

  Via onderstaande link is het volledige bericht van de KNHS te lezen, inclusief een foto van alle deelnemers.

   

   http://www.knhs.nl/objects/00006100.pdf

  Voltige
  23-7-2006 Kwalificatie Hippiade en buitenlandse wedstrijden
  Het onderstaande bericht kregen wij (KNHS VV) ter info, het zal deze week ook gepubliceerd worden op de KNHS site.

   

  Kwalificatie Hippiade en buitenlandse wedstrijden

   

  Regelmatig worden er vragen gesteld of resultaten, behaald bij deelname aan buitenlandse wedstrijden, als kwalificatie kunnen gelden voor deelname aan de Hippiade. Ook wil men weten of in het buitenland behaalde winstpunten worden geregistreerd.

   

  Hierover zijn – in overleg met de disciplinecommissie Voltige - de volgende afspraken gemaakt:

   

  Wanneer er wordt deelgenomen aan een voltigewedstrijd in het buitenland, dan kan men zich door middel van de daar behaalde resultaten kwalificeren voor deelname aan de Hippiade, mits het een officiële wedstrijd van dat betreffende land is en het voltigeprotocol overeenkomt met het protocol van de klasse waarin men nationaal opgenomen is.

   

  Eventueel behaalde winstpunten tijdens buitenlandse wedstrijden worden alleen geregistreerd als het om een CVI gaat. Resultaten behaald bij gewone buitenlandse wedstrijden komen dus niet voor registratie in aanmerking.

  Voltige
  22-7-2006 Aanpassing limiet voor deelname solo-voltigeurs aan het WK
  De Commissie Voltige Sectie Topsport heeft aan het Federatiebestuur voorgesteld om de norm voor uitzending naar het WK voor de solo voltigeurs te verlagen van 7,0 naar 6,8. Dit op grond van het feit dat in de loop van dit seizoen is gebleken dat met de tot nu toe behaalde scores veel voltigeurs finaleplaatsen hebben behaald op de CVI's waar Nederlandse voltigeurs aan hebben deelgenomen.
  Het bestuur heeft met het voorstel ingestemd en dit heeft tot gevolg dat voltigeurs die tijdens CVI** wedstrijden minimaal het gemiddelde van 6,8 hebben gescoord, aan de limiet voor het WK voldoen (de beste twee resultaten van de eerste ronde tellen).
  Indien er meer voltigeurs aan de nieuwe limiet van 6,8 hebben voldaan, dan er mogen deelnemen aan het WK, dan zullen de voltigeurs worden uitgezonden met het hoogste gemiddelde van de eerste rondes van de wedstrijden te Houten en München.
  Indien de nummers 3, 4 en eventueel 5 etc. dan achter de komma gelijk staan beslist de bondscoach wie wordt uitgezonden.
  KNHS
  16-7-2006 Vraagprogramma Hippiade

  Het vraagprogramma voor de Hippiade is beschikbaar, via onderstaande link. http://www.knhs.nl/objects/00005423.doc

  Om je in te schrijven voor de Hippiade kun je gebruik maken van het inschrijfformulier. Deze is te verkrijgen via de volgende link: http://www.knhs.nl/objects/00005404.doc

  De KNHS kijkt tevens naar de mogelijkheden voor behaalde punten in het buitenland (betreft promotie en kwalificatie). Zodra deze informatie bekend is zal die gepubliceerd worden op de KNHS-site en voltige.nl.

  Het Kampioenschapsreglement beschikbaar via onderstaande link

  http://www.knhs.nl/objects/00002766.doc

  Hierop is de reeds gepubliceerde dispenstatieregeling van toepassing.

  Voltige
  4-7-2006 Nederlandse voltige terug op internationale kalender

  HOUTEN (KNHS) - Na zes jaar van afwezigheid stond Nederland eindelijk weer op de internationale voltigekalender. Op manege Zilfia's Hoeve van familie Van der Maat werd een succesvolle rentree gevierd. Onder goede omstandigheden kwamen voltigeurs uit tien landen aan start tijdens een CVI2*. De Nederlandse atleten hielden zich goed staande. Het nationale team behaalde een goede tweede plaats bij de senioren teams. Saskia van Stralen schaarde zich bij de dames solo in de kopgroep. Ze werd zesde.

  Klik op onderstaande link voor het volledige artikel
  http://www.knhs.nl/News.asp?ID=30316&PCatID=1000

  Voltige
  27-6-2006 Twee nieuwsberichten KNHS over voltige

  Vandaag heeft de KNHS twee berichten over voltige geplaatst:

  Nationale Voltigedag: http://www.knhs.nl/News.asp?ID=30251&PcatID=2000&CatID=2100&ZoomStyle=11

  CVI Houten: http://www.knhs.nl/News.asp?ID=30250&PcatID=2000&CatID=2100&ZoomStyle=11

  Kader
  14-6-2006 Voortgang Nationaal Team

  Het nationaal team, dat toewerkt naar een deelname aan de wereldruiterspelen te Aken dit jaar, zal ook op het CVI te Houten deelnemen. Dit is hun tweede internationale wedstrijd dit seizoen.

  De voltigeurs die op dit moment in het nationaal team trainen zijn:

  Miranda van Essen
  Alma Hamminga
  Jelleke Majoor
  Bart van der Plas
  Veronique van Reeden
  Claire de Ridder
  Cindy Sneekes
  Danielle van Waard

  Voltige
  5-6-2006 Vraagprogramma wedstrijd België 12 augustus 2006
  Op zaterdag 12 augustus wordt in Hooglede in België een voltigewedstrijd georganiseerd door voltigevereniging St. Antonius. Deze vereniging zou het leuk vinden als er ook veel Nederlandse voltige-clubs meedoen. Dit is de eerste wedstrijd in België waarbij de nieuwe Belgische reglementen worden gehanteerd, welke zijn gebaseerd op het Nederlandse KNHS-voltigereglement. Dit betekent datr solisten en teams gewoon in hun "eigen" klasse kunnen starten.
  Vraagprogramma van de wedstrijd op 12 augustus te Hooglede
  Voltige
  4-6-2006 Drie Nederlandse dames in finale CVI Sala

  Vijf Nederlandse solisten streden dit pinksterweekend mee tijdens het CVI in Sala (Slowakije). Dit waren Saskia en Eveline van Stralen, Elsbeth Rekker en Cindy en Carola Sneekes. Na de eerste ronde stond Elsbeth 11e met een 6,955, Carola stond 14e met een 6,723 en Saskia 15e met een 6,655. Deze drie dames mochten dus door naar de finale!
  Hierin eindigde Elsbeth als 12e, Saskia als 14e en Carola als 15e. Een goed resultaat voor deze dames!

  Voltige
  29-5-2006 Nederland vier juryleden rijker

  Op 20 mei hebben vier juryleden die gediplomeerd waren voor de klassen basispaardrijden, E en D praktijkexamen afgelegd te Groot Ammers.

  Inmiddels zijn de toekomstig juryleden geïnformeerd dat zij geslaagd zijn voor hun theorie- en praktijkexamen op voorwaarde dat zij hun stagedagen afronden.

  KNHS
  29-5-2006 Dispensatie Kwalificatie Hippiade

  In de vergadering van de Voltige Commissie is besloten om voor verenigingen, die betrokken zijn bij de samenstelling van het Nationale Voltigeteam, een uitzondering te maken ten aanzien van de kwalificatie voor de Hippiade 2006.

   

  De dispensatieregeling is als volgt:

  Wanneer een voltigeteam op dit moment (peildatum 1 juni 2006) een afvaardiging heeft van één of meer leden of een paard in het Nationale Team, dan ontvangt het betreffende voltigeteam dispensatie voor één kwalificatiewedstrijd voor de Hippiade.

  Dit betekent dat het betreffende voltigeteam slechts éénmaal voldoende resultaat (zoals beschreven in het vraagprogramma voor de Hippiade) moet behalen tijdens een officiële voltigewedstrijd, om tijdens de Hippiade te mogen starten.

   

  Deze regeling is bedoeld om het beschikbaar stellen van goede voltigeurs aan het Nationale Team te stimuleren.

  De dispensatie geldt voor alle verenigingen die een afvaardiging hebben in het Nationale Team, los van de omvang van de afvaardiging. Hiertoe is besloten om rechtsongelijkheid bij de participerende verenigingen (ten opzichte van elkaar) te voorkomen. (bron: KNHS, afd. discipline zaken voltige)

  Voltige
  28-5-2006 CVI Stadl Paura

  Op het CVI van Stadl Paura kwamen Cindy en Carola Sneekes uit voor Nederland.

  In het sterke deelnemersveld van 43 dames eindigde Cindy op een 31 en Carola op een 32 plaats met resp. 6,272 en 6,245.

  De volledige uitslagen zijn te vinden op: http://www.cvi-austria.org/

  Voltige
  23-5-2006 Hippiade 2006

  De Hippiade heeft voor het eerst dit jaar geen kampioenschappen meer in de klasse licht en zwaar. Zoals in de andere disciplines worden er zoveel mogelijk kampioenschappen uitgeschreven per klasse. Er worden geen kampioenschappen georganiseerd voor de klasse basispaardrijden en de E klasse. Ook de breedtesportkampioenschappen in bijvoorbeeld de dressuur en springen schrijven deze niet uit voor de klasse B. Meer informatie over de breedtesportkampioenschappen is te vinden onder de volgende link: KNHS Hippiade 2006

  De kwalificatie-eisen voor deelname aan de Hippiade bij het onderdeel voltige zijn te vinden onder deze link: Kwalificatie eisen

  De Hippiade zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 2 september (pony's en voltige).

  Voltige
  16-5-2006 Roos Slottje haalt een 7 op het CVI in Brno

  Afgelopen weekend reisden 6 Nederlandse voltigeurs en hun paarden af naar Brno in Tsjechië om deel te nemen aan het CVI. Dit waren: Saskia en Eveline van Stralen, Roos Slottje, Elsbeth Rekker, Marjon de Roos en Debby Koelewijn. Na de plicht stond Elsbeth als hoogste Nederlandse geplaatst, op de voet gevolgd door Roos Slottje. Helaas was Elsbeth's paard tijdens de kür wat nerveus, waardoor ze haar kür niet goed kon uitvoeren. Roos Slottje behaalde in de 1e ronde een 7,0 en mocht in de finale starten, waar ze als 9e eindigde. Saskia werd 16e (6,769), Marjon werd 17e (6,768), in een deelnemersveld van 36 dames.

  Al met al zeer goede resultaten voor de Nederlandse dames! Roos heeft hiermee een 1e kwalificatiepunt voor het WK in Aken te pakken.

  De resultaten zijn te vinden op de site van de International Vaulting Club: http://www.vaultingclub.com/competitions/Results/r_2006_CVI_Brno.htm

   

  Voltige
  9-5-2006 Juryleden in opleiding allemaal geslaagd voor theorie-examen!

  De 4 juryleden, die vorig jaar hun diploma hadden gehaald voor het jureren in de laagste klassen, zijn inmiddels alweer een aantal maanden bezig met de opleiding om ook in de hoogste klassen te mogen jureren. Rob de Bruin, José Oost, Sandra Jansen en Anita Nienhuis hebben het theorie-examen van deze opleiding alle 4 met goed gevolg afgelegd. Op 20 mei, tijdens de wedstrijd in Groot Ammers doen zij het praktijk-examen.

  Voltige
  9-5-2006 Website CVI Houten online
  Zoals al eerder aangekondigd, zal in het weekend van 30 juni t/m 2 juli in Houten een internationale voltigewedstrijd worden gehouden. Vanaf heden is de website van dit CVI online. Alles over deze wedstrijd is te vinden op: www.cvihouten.nl.
  Voltige
  8-5-2006 België timmert aan de ‘Voltige-Weg’

  Onder bezielende leiding van de heer Michel Soenen, voorzitter van de Vlaamse voltige commissie, probeert België het gat met haar buurlanden te dichten.

  De Belgische voltigecommissie van de VLP zal hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog de Nederlandse voltigereglementen grotendeels overnemen. Belgische én Nederlandse voltigeurs kunnen hierdoor eenvoudiger bij elkaar aan wedstrijden deelnemen.

  Op de voltigewedstrijd te Lisse dit jaar verwelkomden we onze zuiderburen al met juryleden en deelnemers. Ook op de wedstrijd in Groot Ammers wordt er weer een Belgische deelname verwacht.

  Er worden dit jaar een handvol voltigewedstrijden georganiseerd in België en er staan bijscholingen voor juryleden gepland. Daarnaast is het de bedoeling in de toekomst de voltigeurs en trainers meer bij te scholen.

  De weg naar de WEG te Aken lijkt nog te kort, maar laten we rekening te houden met onze zuiderburen! 

  (Meer informatie over de voltige in België, inclusief de wedstrijdkalender is te vinden op www.voltige.be)

  Voltige
  25-4-2006 International Vaulting Club introduceert IVC World Ranking

  De International Vaulting Club (www.vaultingclub.com) heeft een nieuw initiatief opgezet, een soort wereldbeker voor voltige. Solisten en senior teams kunnen punten verdienen door het deelnemen aan CVI's en Kampioenschappen. De 3 beste resultaten, behaald in 12 maanden tijd, zullen worden meegerekend. Tijdens de IVC World masters in Wiesbaden (mei 2007) zullen de 3 hoogst geplaatste senior teams, heren en dames tegen elkaar strijden.

  De ranking is gestart met ingang van 2006, waardoor de deelnemers van het CVI in Saumur hun eerste punten hebben gescoord. Saskia van Stralen staat op dit moment op een 8e plaats in de ranking door haar goede resultaat, behaald op dit CVI. De ranking zal elke maand worden bijgewerkt, en kan worden bekeken op de site van de IVC. Het reglement van de ranking kan worden gevonden via: http://www.vaultingclub.com/download/Worldwide_IVC_Ranking.pdf

  Voltige
  20-4-2006 Nederlandse deelnemers presteren goed op CVI Saumur

  In het paasweekend vond het CVI in Saumur (Frankrijk) plaats. Dit jaar was er een grote Nederlandse delegatie. Het nationale team, bestaande uit het team van Roy Rogers, aangevuld met enkele voltigeurs van andere verenigingen, nam deel bij de seniorenteams. Zij scoorden zeer goed op de verplichte oefeningen, waarna ze op een 6e plaats stonden. De kür op zaterdag verliep iets minder goed, maar dit werd op zondag goed gemaakt. Het team eindigde op een 7e plaats.

  Bij de dames solo waren maar liefst 7 Nederlandse deelneemsters, waarvan Saskia van Stralen, Roos Slottje en Miranda van Essen zelfs in de finale kwamen! Saskia eindigde op een mooie 8e plaats.

  Bij de heren mocht Bart van der Plas ons land vertegenwoordigen. Het was voor Bart niet alleen zijn eerste internationale ervaring, het was zelfs zijn eerste wedstrijd als solist. Dit bracht hem echter niet van de wijs, en hij liet een prima plicht en kür zien.

  Kortom: een succesvol weekend voor de Nederlandse delegatie. Een totaaloverzicht van de resultaten is te vinden op www.saumur.org.
  Foto's van deze wedstrijd zijn te vinden op: http://voltemotion.smugmug.com/CVI/181282

  Voltige
  19-4-2006 Vaulting World

  Hierbij de editie van Vaulting World, april 2006

  Dit is een uitgave van de American Vaulting Association (AVA).