Actueel nieuws
 • Inventarisatie voltigeleiderscursus fase 3
 • Opleiding voltige-jury E- en D-teams
 • Cursus voltigeleider fase 2 te Groot Ammers
 • Persbericht
 • Laatste oproep deelnemers cursus voltigeleider
 • Voltige bij Zappsport
 • Foto's wedstrijd Odiliapeel
 • Najaarsledenvergadering
 • Impressie 2009
 • Wedstrijd Lichtenvoorde afgelast
 • Instuif Bilthoven gaat niet door
 • FPG module aangepast voltige
 • Voltigepakje gevonden op de hippiade
 • Foto's Hippiade
 • Deelname cursus voltigeleider 2 in Odiliapeel
 • Wie heeft per ongeluk de zweep van De Wittegheit meegenomen tijdens de Hippiade?
 • Nog plekken vrij bij Tonwedstrijd Hippiade
 • Programma Hippiade
 • Hulp nodig op Hippiade 2009
 • Spandoekenwedstrijd Hippiade Voltige 2009
 •     
  Vorige Volgende
  Voltige
  5-12-2009 Inventarisatie voltigeleiderscursus fase 3

  De KNHS is bezig met het opzetten van een opleiding Instructeur Voltige niveau 3, maar wil eerst graag inventariseren hoeveel personen interesse hebben om deze opleiding te volgen. Veel van de personen die onlangs een diploma Instructeur Voltige niveau 2 hebben behaald hebben inmiddels informatie en een inventarisatieformulier thuisgestuurd gekregen. Ook de mensen die in het verleden een diploma Aspirant Voltigeleider hebben behaald, kunnen in aanmerking komen voor doorstroming naar de opleiding Instructeur Voltige niveau 3.

  Hieronder volgt informatie over de opleiding en onderaan vindt u een inventarisatieformulier waarmee u uw belangstelling kenbaar kunt maken.

  Cursusprogramma
  De opleiding bestaat uit 15 lessen van ca. 6 uur (15.00 – 22.00 uur) die in principe wekelijks plaatsvinden op een cursuslocatie centraal in Nederland op een nog nader te bepalen doordeweekse dag. De cursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk (lesgeven en longeren) en wordt afgerond met een theorie-examen en een praktijkexamen.
  De opleiding zal – bij voldoende deelname – omstreeks februari 2010 van start gaan.

  Toelatingseisen
  Ten behoeve van de praktijklessen (longeren/voltigeren) dient u regelmatig zelf een ervaren voltigepaard en voltigeurs van verschillend niveau mee te brengen. U dient zowel tijdens de lessen als tijdens het praktijkexamen bereid te zijn te wisselen met de paarden en voltigeurs van uw medecursisten.
  Daarnaast dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • U heeft een actief lidmaatschap bij de KNHS
  • U bent in het bezit van het diploma Instructeur Voltige niveau 2 of Aspirant Voltigeleider 
  • U heeft een leeftijd van minimaal 18 jaar (per 1 april 2010) 

  Cursus-/examengeld
  Het cursusgeld bedraagt € 1.226,=, hierbij zijn de kosten van het lesmateriaal inbegrepen.  Voor deelname aan het examen zal een bedrag van € 120,-  in rekening worden gebracht. 

  Aanmelden
  Onderaan kunt u een inventarisatieformulier downloaden aan waarmee u kunt aangeven interesse te hebben voor deze opleiding. Wij vragen u, wanneer u interesse heeft om deze opleiding te volgen, het formulier voor 18 december 2009 op te sturen of te mailen naar de KNHS, samen met een kopie van uw diploma Instructeur Voltige 2 of Aspirant Voltigeleider.
  Let op: Dit formulier is alleen bedoeld om de belangstelling voor deze opleiding te inventariseren en is geen inschrijfformulier waarmee u zich definitief voor de cursus opgeeft! Wanneer na deze inventarisatie voldoende mensen geïnteresseerd blijken te zijn in deze opleiding, ontvangt u nadere cursusinformatie en een inschrijfformulier, waarmee u zich wel definitief in kunt schrijven.

  Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0577-408319 of  mailen naar m.gotink@knhs.nl

  Inventarisatieformulier downloaden: www.voltige.nl/nieuws/inventarisatieformulier.doc

  Voltige
  5-12-2009 Opleiding voltige-jury E- en D-teams

  De opleiding tot jurylid Voltige is afgestemd op de diverse niveaus binnen de Voltigesport. Er wordt in de bevoegdheid tot het beoordelen van Voltige rubrieken eveneens onderscheid gemaakt in de diverse niveaus.

  Onderscheiden worden:
  Official 3, module jureren van Basis
  Official 3, module jureren van D en E teams
  Official 4, module jureren van ABC-teams, junioren en solo voltigeren in alle klassen

  In maart 2010 start de KNHS in het KNHS-centrum te Ermelo een opleiding ter verkrijging van de bevoegdheid Jurylid Voltige D en E teams*.

  De opleiding bestaat uit 10 lesavonden van 2½ uur, een theorie-examen, een praktijkexamen en drie stages. Het praktijkexamen bestaat uit het beoordelen van voltige-teams, D- en E-klasse. De stages bestaan uit twee ervaringsstages en een eindstage**.

  Kandidaten worden door middel van een assessment geselecteerd voor deelname.
   
  Toelatingsvoorwaarden:
  - U dient lid te zijn van een vereniging die is aangesloten bij de KNHS
  - Er geldt een minimum leeftijdseis van 21 jaar waaraan u per 1 april 2010 moet voldoen.

  Cursusgeld:
  Het cursusgeld voor de juryopleiding voltige D en E teams bedraagt € 245,-, exclusief de syllabus à € 16,-. Voor het examen wordt een bedrag van € 25,- in rekening gebracht.

  Wijze van inschrijven:
  Wanneer u tot jurylid voltige D en E teams opgeleid wilt worden kunt u hiervoor uw belangstelling kenbaar maken via bijgevoegd inschrijfformulier. Daarnaast dient u een motivatiebrief met relevante CV mee te zenden.

  Sluitingsdatum: vrijdag 15 januari 2010
  Na de sluitingsdatum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.

  * N.b. De KNHS behoudt zich het recht voor om bij minder dan 6 cursisten de opleiding 
     te annuleren.

  ** Stages:
  1. Ervaringsstage 1 (o.a. het beoordelen en controleren van de optoming op het voorterrein),
  2. Ervaringsstage 2 (meelopen met het jurylid)
  3. Schaduwjureren bij een wedstrijd van het te jureren niveau

  Stage 1 en 2 kunnen tijdens de opleiding worden afgelegd, stage 3 na afloop van het praktijkexamen.


  Profiel jurylid: http://www.knhs.nl/objects/00016696.pdf
  Inschrijfformulier: http://www.knhs.nl/objects/00016697.pdf

  Voltige
  20-11-2009 Cursus voltigeleider fase 2 te Groot Ammers
  Ook in 2010 zal er zal er door Hippocampus (instituut voor equitherapie en hippische sportpsychologie) te Soerendonk weer een cursus voltigeleider 2 georganiseerd worden.
  De cursus zal starten in januari 2010 te Groot Ammers en de examens zijn in mei gepland. In meer dan 70 lesuren zullen onder andere de paardenkennis, het longeren en het praktisch lesgeven aan de orde komen. Er zijn inmiddels 20 deelnemers. De cursusleiders zijn KNHS-jurylid H.L. van Wingerden (paardenkennis), oud KNHS-longeercoach E. Schelp-Lensing (longeren) en voormalig bondscoach en KNHS-jurylid R. de Bruin.
   
  Meer informatie:
   
  Hippocampus
  De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
  Tel: +31 (0)495 45 37 57
  http://www.hippocampus-nl.com
  Voltige
  19-11-2009 Persbericht

  Persbericht van de KNHS

   

  ERMELO (KNHS) - Teammanager Voltige Roos Slottje (Utrecht) heeft besloten haar dienstverband bij de KNHS in 2010 niet voort te zetten. Ook teamtrainer Christoph Lensing (Steinfurt GER) en longeertrainer Elke Schelp-Lensing hebben in overleg met de KNHS hun contract opgezegd. De in 2007 opgezette nieuwe begeleidingsstructuur voor de voltige heeft niet geleid tot het gewenste resultaat.

   

  Een vertrouwenscommissie adviseerde in 2007 na overleg met de trainers van de kaderleden voltige een nieuwe structuur. Doel was om met een optimaal begeleidingsteam te werken naar de Wereldruiterspelen in Kentucky 2010. Het blijkt nu dat deze structuur niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. De kwalificatie-eis voor Kentucky werd niet behaald (een reële kans op een teamplaats bij de eerste acht in Kentucky).

   

  De komende tijd zal de KNHS zich, in overleg met de vertrouwenscommissie, beraden over hoe deze functies in te vullen.

  Voltige
  16-11-2009 Laatste oproep deelnemers cursus voltigeleider
  Voor de cursus voltigeleider 2 in Odiliapeel komen we nog twee deelnemers tekort.
  Er wordt dit jaar verder geen cursus meer gegeven, alleen de cursus in Odiliapeel.
  Maar dan moeten we nog twee deelnemers erbij hebben.
  Het wordt erg krap in de tijd, want uiterlijk volgende week zaterdag de 21ste november moeten we die twee kandidaten erbij hebben, want we moeten in december starten. 
  Anders wordt zelfs die cursus afgeblazen. Het is zo wie zo zeker dat de vrijdagavond de cursus wordt gegeven (mits natuurlijk hij doorgaat)
  Dus een oproep aan iedereen om als je deel wilt nemen, je zo snel mogelijk aan te melden.
  Via de mail leo.rooijmans@kpnplanet.nl of 06 41714462
  Voltige
  12-11-2009 Voltige bij Zappsport
  A.s. zaterdag 14 november is er bij het programma Zappsort (ned. 3) een item over voltige. Het programma wordt uitgezonden om 8.40 uur (ochtend).
  Voltige
  20-10-2009 Foto's wedstrijd Odiliapeel
  Tijdens de wedstrijd in Odiliapeel zijn gedurende de dag foto's gemaakt van diverse deelnemers. Je kunt de foto's vinden op www.silentshiver.nl
  KNHS Voltige Vereniging
  7-10-2009 Najaarsledenvergadering

  Geachte leden,

   

  Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. De vergadering vindt plaats op woensdag 4 november om 20.00 uur op het KNHS Centrum te Ermelo.

   

  Bij binnenkomst en na afloop zal de beeldimpressie gemaakt met behulp van inzendingen van de voltigeurs te zien zijn.

   

  Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag voorjaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d. 18 maart j.l.
  4. Bestuurszaken

  ·         Tussentijds afgetreden vanwege gezondheidsredenen: Mw. Fokkema en

   Mw. Nijhof.

  ·         Verkiezing, aftredend en herkiesbaar zijn:

  -          Mw. M. Swanenburg

  -          Dhr. J. Vermaat

  Door het bestuur wordt voorgesteld om het aantal bestuursleden terug te brengen naar vijf (zie bijlage).

  Tegenkandidaten voor de aftredende leden kunnen tot 20 oktober a.s., ondersteund door tenminste 10 leden, worden aangemeld bij het secretariaat van de KNHS Voltigevereniging (duidelijk aangeven tegenover wie kandidaat wordt gesteld).

   

  ·         Afscheid Sieneke Nijhof.

   

  1. Jaarwerkplan 2010
  2. Begroting 2010
  3. Vaststellen contributie voltigeleden 2010
  4. Evaluatie Nationale Voltigedag 2009
  5. Wedstrijdkalender 2010
  6. Voorstel om de Algemene ledenvergadering eenmaal per jaar (in het najaar) te houden.
  7. Vaststellen datum (voorjaars)ledenvergadering 2010.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting, het bestuur KNHS V.V. biedt u graag een drankje aan.
  10. Presentatie Justine Wissink, KNHS account manager

   

  Wij zien u en/of een afvaardiging van uw vereniging graag op woensdag 4 november a.s., mocht u verhinderd zijn dan kunt u dit doorgeven aan José Oost.

   

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur van de KNHS Voltigevereniging.

  KNHS Voltige Vereniging
  27-9-2009 Impressie 2009

  We willen de belevenissen en ervaringen van alle verenigingen dit voltigejaar graag in beeld brengen tijdens de najaarsledenvergadering. Hierbij kunnen we de medewerking van onze leden goed gebruiken, daarom vragen wij jullie om digitaal beelmateriaal aan te leveren, waarin binnen 2,5 minuut jullie ervaringen, hoogtepunten en bijzondere momenten van dit voltigejaar laten zien. Dit kan zijn d.m.v. foto's, animatie of filmpjes.

  Stuur je materiaal/link vóór 20 oktober a.s. aan Jan Vermaat (jvermaat@zonnet.nl).

  En kom uiteraard 4 november naar de ledenvergadering om het resultaat te bekijken!!!!

   

  Voltige
  21-9-2009 Wedstrijd Lichtenvoorde afgelast
  Door een samenloop van omstandigheden heeft de organisatie van de voltigewedstrijd in Lichtenvoorde moeten besluiten om hun wedstrijd van 4 oktober a.s. af te lassen.
  KNHS Voltige Vereniging
  17-9-2009 Instuif Bilthoven gaat niet door

  De eerste van 3 regio instuiven op 27 september in Bilthoven gaat helaas niet door, er hebben zich slechts 2 verenigingen voor ingeschreven. Zij krijgen de gelegenheid om aan een van de 2 andere instuiven mee te doen. Deze zijn op 4 oktober in Cornwerd en 8 november in Odiliapeel. Ook op deze data zijn nog plekken beschikbaar.

  Zie de KNHS VV pagina voor het inschrijfformulier.

   

  Voltige
  9-9-2009 FPG module aangepast voltige

  De Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) organiseert komend najaar een module aangepast voltige. De cursus is bedoeld voor FPG instructeurs of voltigeleiders die voltigeles (willen gaan) geven aan mensen met een beperking.

  De cursus bestaat uit 3 zaterdagen (21, 28 nov. & 19 dec) en wordt gegeven in Arnhem. De kosten bedragen €135,- inclusief lesboek en lunches.

  Voor meer info en opgeven (kan tot 1 november) mail naar info@verenigingfpg.nl o.v.v.bijscholing aangepast voltige.

  Voltige
  8-9-2009 Voltigepakje gevonden op de hippiade
  Na de hippiade is er een zwart-blauw voltige-pakje blijven liggen. Wie het mist, kan contact opnemen met Elske Hoving: elskehoving@hotmail.com.
  Voltige
  2-9-2009 Foto's Hippiade

  Foto's van de Hippiade voltige zijn te vinden op:

  www.voltemotion.smugmug.com

  Voltige
  2-9-2009 Deelname cursus voltigeleider 2 in Odiliapeel
  De voltigevereniging De Wittegheit wil de KNHS cursus voltigeleider 2 in Odiliapeel gaan organiseren. Door de verre afstand naar Ermelo vanuit het zuiden leek het ons zeer zinvol om te proberen deze cursus bij ons te organiseren, te meer daar het altijd op een doordeweekse avond plaats vindt.
  Het gaat om 20 avonden vanaf november 2009 en wij zitten kwa lokatie middenin de driehoek DenBosch, Eindhoven en Nijmegen, vlakbij de A50
  Het is een KNHS cursus en alle randvoorwaarden zijn zoals die op het aanvraagformulier van de opleidingen van de KNHS staan. Er zijn nu nog 6 plaatsen beschikbaar en wie het eerst komt het eerst maalt.
  Voor eind september moet U zich in ieder geval aangemeld hebben.
  Meer info of via leo.rooijmans@kpnplanet.nl of telefonisch 06 41714462 of www.voltige-wittegheit.nl
  Leo Rooijmans
  Voltige
  31-8-2009 Wie heeft per ongeluk de zweep van De Wittegheit meegenomen tijdens de Hippiade?

  Tijdens  de hippiade is de nieuwe, zwarte voltigezweep van De Wittgeheit verdwenen. Wie heeft deze zweep per ongeluk meegenomen?
  Graag contact opnemen met Meta Jans: wilco.meta@live.nl.

  Voltige
  25-8-2009 Nog plekken vrij bij Tonwedstrijd Hippiade
  Nog maar een paar dagen en dan zal de Hippiade Voltige in Ermelo van start gaan!
  In de middagpauze zal er een unieke tonwedstrijd worden gehouden. Momenteel hebben een aantal teams zich al ingeschreven, maar er is nog ruimte vrij voor een aantal teams.....!!!
  Dus wil je alsnog mee doen, ook als je je wel hebt gekwalificeerd voor de Hippiade, mail dan naar elskehoving@hotmail.com om nog een plekje te bemachtigen voor deze leuke tonwedstrijd!
  Voltige
  24-8-2009 Programma Hippiade

  08.30 uur  Veterinaire keuring voltigepaarden
  09.30/45   Solo plicht
  11.00      Team Plicht
  13.30      Pauze & Ton wedstrijd
  14.30      Solo Kür
  16.00      Team kür
   +/- 18.00 uur prijsuitreiking

   

  Link naar de startlijst: http://www.knhs.nl/objects/00015514.xls

  Voltige
  18-8-2009 Hulp nodig op Hippiade 2009
  Zaterdag 29 augustus zal de Prins Willem Alexander hal in het KNHS Centrum Ermelo weer geheel in het teken staan van de voltige op de Hippiade 2009! Om deze dag weer tot een geslaagde en veilige verlopen voltigewedstrijd te maken, zijn we nog hard op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die (een dagdeel) willen helpen als tribunecontroleur!!
  Wil jij ook meewerken aan een mooie Hippiade dag als tribunecontroleur en toch de hele dag vanaf de tribune alles kunnen zien.. mail dan naar elskehoving@hotmail.com
  Voltige
  6-8-2009 Spandoekenwedstrijd Hippiade Voltige 2009
  Ook dit jaar wordt er weer een Spandoekwedstrijd uitgeschreven op de Hippade Voltige!
  Het mooiste spandoek zal weer worden beloond met een leuke prijs.
  Ga dus snel aan de slag en moedig jouw team of voltigeur aan met het origineelste spandoek!