Actueel nieuws
 • I & R Controles
 • Gevraagd vrijwilligers CVI
 • Samenvatting algemene ledenvergadering KNHS Voltigevereniging
 • Kwalificatie-eisen hippiade 2011
 • Voltigekampen bij de Wittegheit
 • Veel belangstelling voor voltige tijdens FNRS Workshop dag
 • Kadertrainingen voorjaar 2011
 • Agenda ALV 2011
 • Instuif Empe verplaatst naar 20 februari! Schrijf je nu in!
 • Cursus Odiliapeel is vol!
 • 13 maart voltige instuif
 • Wijzigingen wedstrijdkalender 2011
 • Datum CVI Ermelo 2011
 • Oproep: Voltigeleiders cursus nivo 2 in het noorden?!
 • Nieuwsbrief december
 • Wedstrijden Belgie 2011
 • Datum bijscholing aangepast
 • Voltige instuif 23 januari bij De Wittegheit
 • Cursus voltigeleider 2 in odiliapeel: snel opgeven!
 • Nationale herentraining 2011
 •     
  Vorige Volgende
  KNHS
  2-4-2011 I & R Controles

  Komend wedstrijdseizoen zullen op diverse voltigewedstrijden actieve I&R controles worden uitgevoerd.

  Hierbij wordt gekeken of het paardenpaspoort overeenkomt met het paard, of het paard gechipt en volgens de juiste regels ingeent is.

  Meer informatie en de over bijbehorende reglementen kun je vinden in het Algemeen Wedstrijd Reglement van de KNHS (gratis down te loaden van de KNHS website).

  CVI
  24-3-2011 Gevraagd vrijwilligers CVI

  De organisatie voor CVI Ermelo 2011 draait alweer op volle toeren. De afgelopen edities zijn erg succesvol verlopen, mede dankzij de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

  Voor deze editie is de organisatie op zoek naar mensen die hun bijdrage willen leveren om dit evement weer tot een succes te maken. De werkzaamheden zijn o.a. schrijven, klokken, tribune controle, stalwacht of protocollen halen. Lijkt het je leuk om mee te helpen en ben je één of meerdere dagen beschikbaar, meldt je dan aan via info@cviermelo.nl.

  Of kijk op de website: www.cviermelo.nl voor meer informatie.

  Voltige
  23-3-2011 Samenvatting algemene ledenvergadering KNHS Voltigevereniging

  Algemene ledenvergadering KNHS Voltigevereniging 9 maart 2011 te Ermelo:
  Veel zaken geregeld tijdens interessante vergadering.
  • Eerste certificaat ‘In de schijnwerper’ uitgereikt.
  • Bestuursleden gekozen.
  • Bestuurleden onderscheiden.
  • Voltigevertegenwoordiger in de KNHS Ledenraad gekozen.
  • Beleidsplan KNHS Voltigevereniging 2011-2014 goedgekeurd.
  • De KNHS Voltigevereniging sponsort de CVI Ermelo.

  Aanwezig op de Algemene ledenvergadering: 28 leden.
  Namens de KNHS aanwezig: Mw. Justine Wissink en dhr. Max Bentum.

  1. Eerste certificaat ‘In de schijnwerper’ uitgereikt aan Koen Akkerman voor zijn tomeloze inzet op het gebied van de mannenemancipatie binnen de voltigesport. Koen organiseert niet alleen sinds 2 jaar een “mannendag”, maar heeft nu ook een website opgezet en sponsoren geregeld.
  2. Bestuursleden gekozen: voor de aftredende bestuursleden (Cynthia Danvers en Meta Jans) zijn door de leden unaniem gekozen: Monique Mafait en Daniëlle van Waard. Het bestuur van de KNHS Voltigevereniging bestaat nu uit: Jan Vermaat (voorzitter), José Oost (secretaris), Manon Swanenburg (penningmeester), Daniëlle van Waard (lid) en Monique Mafait (lid)
  3. Bestuurleden onderscheiden: Dhr. Max Bentum (bestuurlid van de KNHS) heeft de gouden KNHS bestuursonderscheiding uitgereikt aan de aftredende bestuurleden Cynthia Danvers en Sieneke Nijhof (in 2009 reeds afgetreden, had echter deze onderscheiding nog tegoed). Meta Jans was helaas afwezig, zij ontvangt de onderscheiding later van Jan Vermaat.
  4. Voltigevertegenwoordiger in de KNHS Ledenraad gekozen: Ronald van Cronenburg is gekozen als vertegenwoordiger in de KNHS ledenraad.
  5. Beleidsplan KNHS Voltigevereniging 2011-2014 goedgekeurd: onder applaus is het Beleidsplan door de aanwezige leden goedgekeurd. Het invullen hiervan zal de komende tijd vorm gaan krijgen. In ieder geval zal de commissie ‘opleidingen’ ingericht worden. De leden worden opgeroepen om zich aan te melden voor deze commissie als zij denken een zinvolle inbreng te kunnen leveren, en ook tijd en zin hebben om zich hieraan te wijden.
  6. De KNHS Voltigevereniging sponsort de CVI Ermelo. Alle stemmen leden vóór een bijdrage van 1000 Euro aan het CVI door de KNHS VV.

  Voltige
  10-3-2011 Kwalificatie-eisen hippiade 2011

  De hippiade voltige zal dit jaar plaatsvinden op 3 september, tezamen met de hippiade pony's. De kwalificatie-eisen zijn terug te vinden in het hippiade-reglement: http://www.knhs.nl/objects/00022605.pdf.

  In het kort zijn de eisen:
  Teams klasse A/B: 2 keer een 6,0
  Teams klasse C: 2 keer een 5,5
  Teams klasse D: 2 keer een 5,2
  Teams klasse junioren: 2 keer een 5,0
  Solo's klasse A: 2 keer een 6,7
  Solo's klasse B: 2 keer een 6,3
  Solo's junioren: 2 keer een 6,0
  Duo's: 2 keer een 5,5

  Deze punten dienen te worden behaald in de periode tussen het voorgaande kampioenschap (hippiade 2010) en het te houden kampioenschap.

  Voltige
  26-2-2011 Voltigekampen bij de Wittegheit
  De Wittegheit uit Odiliapeel ( NB) organiseert deze zomer twee voltigekampen voor zowel gevorderden als beginners. Ideaal om je eigen niveau op te krikken.
  De kampen beginnen op de maandagmiddag en eindigen op de zaterdagmiddag. De kampen vinden plaats van 18 Juli tot en met 23 Juli 2011 en van 25 Juli tot en met 30 Juli 2011
  Er wordt gebruik gemaakt van 2 houten voltigepaarden Wout en Joop, een mechanisch paard Cees en verder echte paarden van niveau A t/m E
  Er wordt tontraining (plicht en kür), grondtraining, paardtraining (plicht en kür) en theorielessen gegeven en nog veel meer.
  De kosten bedragen voor een hele week all in   € 225,=  en vol=vol.
  Voor opgave en of verdere inlichtingen  mail naar leo.rooijmans@kpnplanet.nl of bel naar 06 45061149 (Lieke en of Meta).
  Voltige
  14-2-2011 Veel belangstelling voor voltige tijdens FNRS Workshop dag

  Zondag 6 februari verzamelden zich op het KNHS Centrum in Ermelo bijna 500 instructuers van FNRS manegebedrijven vanuit heel Nederland.

  Een van de themas op deze dag was het ontwikkelen van een onafhankelijke zit. Voltige is bij uitstek een manier om vrij te leren bewegen op een ponyrug en op een speelse manier vertrouwd te worden met de bewegingen van een pony.

  Gedurende een demonstratie lieten voltigeurs van manege de Schimmelkorft en de Burght zien hoe je op eenvoudige wijze, met plezier en veilig kan beginnen met voltige. Er werd een impressie gegeven van de onderdelen van een voltigeles: warming-up, oefenen op de ton, voorbereidende oefeningen op de grond en uiteraard voltigeren op een pony.

  Afgesloten werd door Maggie Kershaver, Koen Akkerman en Laila Boelsma, zij lieten zien welke oefeningen na wat meer trainingsarbeid gedaan kunnen worden.

  De hele dag konden belangstellenden informatie krijgen bij de voltigestand, bemand door leden van het KNHS VV bestuur. Ook kunnen FNRS instructeurs zich aanmelden voor de applicatiecursus voltige, deze start 13 maart, waarna nog 2 cursusdagen volgen. Voor meer informatie over deze cursus kun je kijken op www.fnrs.nl.

   

  Kader
  8-2-2011 Kadertrainingen voorjaar 2011

  De volgende data zijn gepland voor de kadertrainingen (de locaties en themas volgen nog):

  5 & 6 maart 2011: thema is voltige, ondersteuning door fysiotherapie en paardtraining/management.

  7 & 8 mei 2011,

  16 & 17 juli 2011

  Op de volgende data staan de 2e serie metingen met Ruud Jacobs gepland:

  26 maart 2011 & 2 april 2011

  KNHS Voltige Vereniging
  7-2-2011 Agenda ALV 2011

  Geachte leden,

   

  Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. De vergadering zal plaats vinden op woensdag 9 maart 2011 op het KNHS centrum te Ermelo om 20.00 uur.

   

  AGENDA

  1.    Opening

  2.    Vaststellen agenda

  3.    Ingekomen stukken en mededelingen

  4.    Notulen algemene ledenvergadering van 17 maart 2010 (bijlage)

  5.    Jaarverslag 2010 (bijlage)

  6.    Financieel verslag/verslag kascontrolecommissie/decharge penningmeester

  7.    Benoeming kascontrolecommissie

  8.    Begroting & vaststellen contributie voltigeleden 2012

  9.    Stemming sponsoring CVI 2011

  10. Bestuursverkiezing

  o    Mw. Jans en Mw. Danvers zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar.

  Het bestuur draagt Mw. Mafait en Mw. van Waard voor (bijlage).

  o    Mw. Klein Willink is aftredend en niet herkiesbaar als vertegenwoordiger van de KNHS VV in de ledenraad. Het bestuur draagt mw. Jans voor.

  Tegenkandidaten kunnen tot 1 maart a.s., ondersteund door tenminste 10

  leden, schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat van de KNHS Voltigevereniging (duidelijk aangeven voor welke functie kandidaat wordt gesteld).

  11. Presentatie Beleidsplan 2011-2014 (wordt nog toegezonden).

  12. Opleidingen

  13. Vaststellen datum ledenvergadering 2012

  14. Rondvraag

  15. Sluiting

   

  Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om met een drankje nog even na te praten.

   

  Wij zien u en/of een afvaardiging van uw vereniging graag op woensdag 9 maart a.s., mocht u verhinderd zijn dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende.

   

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van de KNHS Voltigevereniging,

  José Oost

  Secretariaat KNHS Voltigevereniging

  Zandwierde 82

  1353 CJ Almere

  E-mail: knhsvv@voltige.nl

  Voltige
  26-1-2011 Instuif Empe verplaatst naar 20 februari! Schrijf je nu in!

  Op zondag 20 februari zal er een instuif plaats vinden in de manege van de Oortveldruiters te Empe. De Oortveldruiters hebben eind 2010 de voltige aan hun lesprogramma toegevoegd. Ze beschikken over een mooie manege en een gezellige kantine. Empe ligt vlak bij Zutphen en is heel gemakkelijk bereikbaar via de N 345. De trainingen zijn bedoeld voor alle klasse tot en met C. Trainers als Maurits de Vries, Peggy Geerdinck en Koen Akkerman geven training. Namen van meerdere trainers volgen nog.

  Er zal worden lesgegeven in warming-up, grondoefeningen, ton en op de pony of het paard.

   

  Opgeven kan tot 13 februari, zoals altijd geldt, vol = vol. Deelnemen kan door middel van een team of een zelf samengestelde groep van maximaal 8 personen.

  Inschrijf kosten: 2 euro per persoon.

  Er is plaats voor 11 teams.

  Contactpersoon: Leo Langelaan (leolangelaan@hotmail.com)

  Voltige
  25-1-2011 Cursus Odiliapeel is vol!

  De nivo 2 cursus voltigeleider gaat definitief door op de locatie in Odiliapeel. Dankzij de inspanningen van dhr. Rooijmans is het gelukt om de cursus van start te laten gaan.

  De cursus start is al gestart en alle beschikbare plekken zijn ingevuld. In september wil men weer een cursus organiseren. Voor meer informatie neem contact op met dhr. Rooijmans (leo.rooijmans@kpnplanet.nl) of de afdeling opleidingen van de KNHS.

  We wensen alle cursisten een leerzame cursus!

  KNHS Voltige Vereniging
  23-1-2011 13 maart voltige instuif

  De instuif op zondag 13 maart op het KNHS Centrum in Ermelo is bedoeld voor klasse E en basispaardrijden groepen, van KNHS Voltigeverenigingen alsmede FNRS maneges.

  Er zal worden lesgegeven in de warming-up, grondoefeningen, ton en op de pony/paard.

  Het is alleen mogelijk aan deze instuif mee te doen als je een pony/paard mee kan nemen!

   

  Klik hier voor de uitnodiging en het inschrijfformulier!

  Opgeven kan tot 1 maart, zoals altijd geldt, vol = vol, per vereniging kan 1 team deelnemen.

  Alleen door een volledig ingevuld inschrijfformulier kan je, je opgeven!

   

  KNHS Voltige Vereniging
  22-1-2011 Wijzigingen wedstrijdkalender 2011

  De voltigewedstrijd in Marel Kessel zal plaats vinden op 6 november.

  De voltigewedstrijd en finale van de Rijnlandcup in Nieuwe Wetering is verplaatst van 24 & 25 september naar 12 & 13 november.

  CVI
  7-1-2011 Datum CVI Ermelo 2011

  De datum voor CVI Ermelo 2011 is definitief en toegevoegd aan de FEI kalender. Het evenement zal plaats vinden van 29 april t/m 1 mei. Locatie is het KNHS Centrum te Ermelo.

  Kijk op de website www.cviermelo.nl

  Voltige
  7-1-2011 Oproep: Voltigeleiders cursus nivo 2 in het noorden?!

  Hallo allemaal!

   

  Afgelopen jaar is de cursus voltigeleidster 2 georganiseerd in Odiliapeel dit jaar zal hij daar ook weer plaats vinden. Voor ons in het noorden is het eigenlijk niet haalbaar om de cursus in Odiliapeel te volgen. Maar er zijn hier in het hoge noorden vast ook mensen die de cursus eventueel willen doen? Enthousiaste ouders, (oud-)voltigeurs en misschien andere mensen van de vereniging!

  Wat ik mij nu afvroeg, zijn er geïnteresseerden voor de cursus voltigeleidster 2 ? Dan is er misschien een mogelijkheid dat we hem in het noorden kunnen organiseren!

  Er is nog niets geregeld, ik wil eerst graag inventariseren of er animo voor is. De cursus gaat namelijk pas door bij 12 aanmeldingen.  

   

  Zouden jullie willen laten weten of er vanuit jullie vereniging geïnteresseerden zijn voor de cursus?

  De cursus omschrijving vind je op de KNHS website: http://knhs.nl/news.asp?pCatID=231&CatID=317&ppCatID=&ID=201&style=1&zoomstyle=11&men=

   

  Groeten Nienke de Wolff (nienkedewolff@live.nl)

  KNHS Voltige Vereniging
  30-12-2010 Nieuwsbrief december

  De laatste nieuwsbrief voor 2010 van de KNHS Voltige Vereniging is naar alle verenigingen gemaild. Je kunt hem ook nalezen op deze website, ga naar KNHS VV en klik dan op nieuwsbrieven.

  Je kunt hier ook alle eerdere nieuwsbrieven nalezen en de notulen van de laatste ledenvergaderingen.

  Voltige
  30-12-2010 Wedstrijden Belgie 2011

  Op de volgende data zijn er in Belgie voltigewedstrijden gepland voor 2011, vaak zijn deze ook opengesteld voor Nederlandse deelnemers.

  1 mei 2011 RC Antonius

  4 september 2011 De Schelderuiters

  9 oktober 2011 Voltigeclub Geel

  Zie voor meer informatie: www.vlp.be

  KNHS
  30-12-2010 Datum bijscholing aangepast
  Voltige
  22-12-2010 Voltige instuif 23 januari bij De Wittegheit

  Dag Voltigevrienden!

  Hebben jullie ook zin in een leerzame en gezellige dag om je voltigekunsten te laten zien en verbeteren? Kom dan naar de instuif in het gezellige Brabant!!
  Deze dag (23 jan.) wordt georganiseerd door team 1 van VV De Wittegheit. Deze leuke groep van enthousiaste voltigeurs (en tevens trainers) op internationaal niveau wil graag hun kennis overbrengen aan jullie. De dag bestaat uit verschillende trainingen, waaronder paardtraining (indien mogelijk eigen paard), tontraining en een training op Cees, onze mechanische ton!
  We beginnen om 9 uur en zullen de hele dag flink bezig zijn, om daarna moe maar voldaan naar huis te gaan.
  De kosten zijn €3,- per deelnemer en daarin zit 1 consumptie inbegrepen.

  Praktische info:
  Adres  Koolmeesstraat 2 Odiliapeel
  Tijd  9.00 – 17.00
  Mail  marloesvandenakker@hotmail.com 
  Kosten €3,- incl. 1 consumptie

  Geef je snel op via bovenstaand mailadres, want vol is vol!

  Hopelijk tot dan!
  De Wittegheit 1

  Voltige
  16-12-2010 Cursus voltigeleider 2 in odiliapeel: snel opgeven!

  VV De Wittegheit uit Odiliapeel wil ook dit jaar weer een cursus instructeur/voltigeleider 2 organiseren. Inmiddels hebben zich al 8 kandidaten aangemeld ( 12 is het minimum ), dus we moeten er minimaal nog 4 bij krijgen om dit te laten lukken.

  De deadline voor aanmelding is gesteld op 1 januari 2011.

  Het is een cursus die in principe door de KNHS wordt georganiseerd, maar omdat er nogal wat mensen uit de buurt van Brabant komen, is het voor de deelnemers prettiger om wat dichter bij huis te zitten. Kosten en eisen staan  in het opleidingenboekje van de KNHS.

  Wil je meedoen of weet je iemand die mee zou willen doen, meld je dan bij ons aan,  liefst via de mail, en wij proberen dan het alsnog te organiseren met de start in januari. Heb je nog vragen, mail dan naar leo.rooijmans@kpnplanet.nl en je krijgt z.s.m. antwoord.

  Voltige
  8-12-2010 Nationale herentraining 2011

  Op 27 maart 2011 is er weer een nationale herentraining, voor de voltigeheren uit het hele land.
  Net als andere jaren zal het evenement weer plaats vinden op het KNHS centrum te Ermelo.
  De trainingen zullen worden verzorgd door toptrainers als Ronald van Cronenburg, Maurits de Vries, Ronald Loffeld & Eelco Loeve
  Jong en oud zal door elkaar voltigeren en ervaringen zullen worden uitgewisseld.

  Heeft u een ervaren voltigepaard met longeur die u beschikbaar wilt stellen?  Dan horen we het graag!

  Opgeven kan via de site www.voltigeheren.nl

  Wij willen de sponsoren die deze dag medemogelijk maken alvast hartelijk danken. Deze zijn terug te vinden op de website www.voltigeheren.nl .

  Tot ziens op 27 maart 2011.
  Kom allemaal kijken!