Actueel nieuws
 • Kom helpen tijdens CVI Ermelo!
 • Programma bijscholing voltige instructuers 19 februari
 • Van Hall Larenstein en Voltigeheren lanceren jeugdtalentenplan
 • Algemene Leden Vergadering KNHS VV 14 maart
 • Voltigeheren samen in actie voor Warchild!
 • Regiotrainingen
 • CVI Ermelo
 • Nieuwe sponsor Rijnlandcup!
 • Reglementswijzigingen voltige 2012
 • Weer Rijnlandcup in 2012!
 • Van Hall nieuwe sponsor Rijnlandcup!
 • In 2012 weer een ‘RIJNLANDCUP’!
 • Nationale Herentraining 2012
 • Instuif 26 februari a.s.
 • Bijscholing voltige instructeurs
 • Instuif VV de Wittegheit, schrijf je nu in!
 • Maurits genomineerd voor KWPN'er van 2011!!
 • Voltige paard Maurits kanshebber op titel KWPN'er 2011!!!
 • Voltigepieten slagen voor diploma op instuif!
 • Voltigepieten behalen pietendiploma's tijdens instuif
 •     
  Vorige Volgende
  CVI
  18-2-2012 Kom helpen tijdens CVI Ermelo!
  De organisatie voor CVI Ermelo 2012 draait alweer op volle toeren. Dit jaar is het alweer de 5e editie van CVI Ermelo!! De afgelopen edities zijn erg succesvol verlopen, mede dankzij de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. Voor deze editie is de organisatie op zoek naar mensen die hun bijdrage willen leveren om dit evement weer tot een succes te maken. De werkzaamheden zijn o.a. schrijven bij de jury, klokken, tribune controle, stalwacht of protocollen halen.

  Lijkt het je leuk om mee te helpen en ben je één of meerdere dagen beschikbaar van 26 april t/m 29 april 2012, meldt je dan aan via info@cviermelo.nl
  KNHS
  17-2-2012 Programma bijscholing voltige instructuers 19 februari

                   

  Aanstaande zondag, 19 februari vind de jaarlijkse bijscholing plaats voor voltige instructeurs. In samenwerking met de topsport en het kader is het programma tot stand gekomen.

  Lasse Kristensen en Rikke Laumann zullen een groot gedeelte van de dag verzorgen. Locatie is Ruitersportcentrum Lisse, Rooversbroekdijk 127 te Lisse.

   

  Aan alle deelnemers de vraag hun longeerzweep mee te nemen voor het onderdeel praktijk longeren.

   

  Aanmelden is niet meer mogelijk. De kosten €20,- dienen op de dag zelf contant te worden voldaan.

   

  Programma (onder voorbehoud):

  9.15          ontvangst, aftekenen licenties.

  9.30           Longeren, theorie door Lasse Kristensen

  10.30          Longeren, praktijk door Lasse Kristensen

  12.30          Pauze, eenvoudige lunch wordt verzorgd

  13.30          Voltigeren, theorie door Rikke Laumann

  14.15          Voltigeren, praktijk door Rikke Laumann en kaderleden

  15.15          Trainingsmethoden door Roos Slottje

  16.00          Korte uitleg reglementswijzigingen 2012

  16.30          Afsluiting

   

  Voltige
  13-2-2012 Van Hall Larenstein en Voltigeheren lanceren jeugdtalentenplan

  De vierde Nationale Herentraining van de Voltigeheren krijgt dit jaar een bijzonder tintje. Uit de deelnemers worden vier jongens van onder de 12 jaar geselecteerd om deel te nemen aan het kersverse jeugdtalentenplan van de Voltigeheren en hogeschool Van Hall Larenstein. Deze jongens zullen gekoppeld worden aan de VHL Talent Squad heren en een aantal keer bij hun op trainingbezoek gaan.

   

  In 2011 bundelden Van Hall Larenstein en de Voltigeheren hun krachten in het VHL Equine Talentsquad Voltigeheren. Dit talentenplan werd opgezet om getalenteerde jongens in de voltigesport te ondersteunen op weg naar de top. Met het jeugdtalentenplan krijgen nu ook de jongste mannelijke voltigeurs in Nederland hun kans.

  KNHS Voltige Vereniging
  13-2-2012 Algemene Leden Vergadering KNHS VV 14 maart

  Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. De vergadering zal plaats vinden op woensdag 14 maart 2012 op het KNHS centrum te Ermelo om 20.00 uur.

   

  AGENDA

  1.      Opening

  2.      Vaststellen agenda

  3.      Ingekomen stukken en mededelingen

  4.      Notulen algemene ledenvergadering van 19 maart 2011 (bijlage)

  5.      Financieel verslag/verslag kascontrolecommissie/decharge penningmeester

  6.      Benoeming kascontrolecommissie

  7.      Begroting & vaststellen contributie voltigeleden 2013

  8.      Bestuursverkiezing

  o        Mw. Oost en dhr. Vermaat zijn aftredend en herkiesbaar.

  Tegenkandidaten kunnen tot 1 maart a.s., ondersteund door tenminste 10

  leden, schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat van de KNHS Voltigevereniging (alleen meerderjarige leden mogen stemmen).

  9.      Jaarverslag 2011 (bijlage volgt)

  10.  Jaarwerkplan 2012 (bijlage volgt)

  11.  Uitreiking “in de schijnwerper”

  12.  Vaststellen datum ledenvergadering 2013

  13.  Rondvraag

  14.  Sluiting

   

  Na afloop van de vergadering is er een voorlichting over Voltige & Verzekeringen, dit zal verzorgd worden door dhr. J. Burgers (paardenverzekeraar.nl). Heeft u nu al vragen dan kunt u die mailen naar knhsvv@voltige.nl, dan kan dhr. Burgers daarop inspelen.

  Aansluitend is er gelegenheid om met een drankje nog even na te praten.

  Voltige
  12-2-2012 Voltigeheren samen in actie voor Warchild!

  Wat bindt Voltigeheren en War Child?

  ‘War Child is een initiatief waar wij als Voltigeheren helemaal achter staan,’ legt Koen Akkerman uit. ‘Het is ook een goed doel dat bij ons past. Daarom hebben we besloten om voor onze vierde Nationale Herentraining een vrijwillige inschrijfbijdrage van vijf euro te vragen. Die bijdrage schenken we aan War Child.’

   

  En hoe zit dat met Atelier van Oosten?

  ‘De 10-jarige Raymond maakte vorig jaar een serie tekeningen met als achtergrond de emoties en de gevoelens van een kind in of na een oorlog. Het waren zulke ijzersterke tekeningen dat ik daar graag iets mee wilde doen,’ vertelt Peggy van Oosten. ‘Daarom heb ik ze uitgewerkt in een serie hangers. Ik wilde een goed doel koppelen aan de hangers en dat werd War Child.’

   

  Waarom War Child?

  ‘De hangers passen daar heel goed bij. Ze zijn ontworpen door een kind en geven de emoties van een kind weer. War Child helpt oorlogskinderen hun zelfvertrouwen terug te vinden. Zich te uiten, vrolijk te zijn, contact te maken met anderen, zodat hun innerlijke oorlog kan ophouden. De stichting zorgt ook voor onderwijs en leert kinderen dat je conflicten op andere manieren kunt oplossen dan met vechten. En dat is belangrijk, want zij zijn de generatie die een land moet opbouwen.’

   

  Waar komen de Voltigeheren en Atelier van Oosten bij elkaar?

  ‘Atelier van Oosten sponsort al een paar jaar onze Nationale Herentraining,’ aldus Koen Akkerman. ‘En Raymond is een van de jongste mannelijke voltigeurs van Nederland,’ vult Peggy van Oosten aan. ‘Zo komt het allemaal mooi samen.’

   

  ‘Er valt nog wel meer samen,’ zegt Koen. De dag van onze Nationale Herentraining, 11 maart, valt precies in de landelijke actieweek van War Child zelf. De DJ’s van Radio 538 doen mee met die actie. Ze rijden met trucks het land door en stoppen op acht locaties. Ze draaien niet alleen muziek, maar ze promoten ook acties die gehouden worden in het kader van War Child.’

   

  Peggy: ‘Als het nog lukt op zo’n korte tijd wil ik de band nog sterker maken door een hanger te ontwerpen in het kader van voltige. Die is dan op 11 maart voor het eerst te zien, op de Nationale Herentraining. De hangers voor War Child zijn dan zeker te zien en ook te koop natuurlijk.’

   

  Mandy Tjong Tjin Tai-Klaver voor Voltigeheren

   

  Meer weten?

  www.voltigeheren.nl

  www.the-l-factor.nl/warchild

  www.warchild.nl

  Radio 538 voor Warchild

   

   

  KNHS Voltige Vereniging
  4-2-2012 Regiotrainingen

  De KNHS Voltigevereniging wil in samenwerking met topsport, dit jaar gaan starten met het opzetten van regiotrainingen voor voltigeurs. We gaan Nederland hiervoor verdelen in 6 regio’s. In eerste instantie zal er gestart worden met turntrainingen, deze zullen later worden uitgebreid met paard- en voltigetrainingen.

  Tijdens de ALV zullen wij deze plannen verder toelichten.

   

  We zijn echter al op zoek naar coördinatoren per regio, we denken hierbij vooral aan mensen die nu niet actief zijn in de sport, bijvoorbeeld ouders. Men hoeft weinig kennis van voltige te hebben, al is enige betrokkenheid en interesse bij de sport wenselijk. Het is belangrijk dat de coördinator goed kan plannen, het overzicht bewaart, contacten onderhoudt met de deelnemers, trainers en de trainingslocaties en hiervoor tijd kan vrijmaken. De coördinatoren zullen hierbij ondersteund worden door de KNHS VV.

  Heb je iemand binnen je vereniging die aan dit profiel voldoet, dan horen wij dat graag, stuur een mailtje met contactgegevens naar knhsvv@voltige.nl ovv regiocoördinatoren.

  CVI
  3-2-2012 CVI Ermelo

  Dit jaar staat alweer de 5e editie van CVI Ermelo op de internationale wedstrijdkalender!

  Van 27 t/m 29 april komen top voltigeurs uit heel de wereld naar het KNHS Centrum in Ermelo om hun beste oefeningen te laten zien.

  De organisatie is nog opzoek naar vrijwilligers en sponsoren. Wil je meer informatie kijk dan op www.cviermelo.nl of stuur een e-mail naar info@cviermelo.nl.!

  Voltige
  3-2-2012 Nieuwe sponsor Rijnlandcup!

  In 2012 een ‘Van Hall Larenstein Cup’ (voorheen ‘Rijnlandcup’)!

  In een nieuw samenwerkingsverband van de voltigeverenigingen St Hubertus, de Wassenaarse manege en De Nieuwe Heuvel, wordt er in 2012 weer de ‘Rijnlandcup‘ georganiseerd. Voor deze cup is er nu ook een hoofdsponsor gevonden, dit is de Hogeschool Van Hall Larenstein (WUR) te Wageningen.

  De wedstrijden worden gehouden in Lisse (14 en 15 april), Wassenaar (9 en 10 juni) en in Lunteren (14 oktober).

  Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor voltigeteams in de klasse C, D en E en opgeven hiervoor kan bij de wedstrijd in Lisse (schrijf tijdig in!).

  De reglementen zijn grotendeels gelijk aan die van de Rijnlandcup.

  Als prijs wordt een clinic voor het winnende team georganiseerd. Deze clinic wordt gegeven door een bekende buitenlandse toptrainer. Verdere informatie over de reglementen, de deelname en de clinic volgt nog.

  KNHS
  31-1-2012 Reglementswijzigingen voltige 2012
  De FEI heeft het volledige reglement Voltige herschreven. Op basis van de wijzigingen van het FEI-reglement is een selectie gemaakt van de wijzigingen waarbij het wenselijk is dat deze ook op nationaal niveau doorgevoerd worden om aansluiting te houden met de internationale Wedstrijdsport. De FEI heeft veel wijzigingen doorgevoerd die op nationale voltige wedstrijden niet van toepassing zijn, daarom is besloten om voor alle klassen waarin de gevraagde oefenstof gelijk is aan de A-klasse niet meer standaard het FEI-reglement te volgen. Deze zin is uit het huidige Wedstrijdreglement voltige gehaald.

  Nieuw in het reglement is dat de Verplichte oefeningen van het teamvoltigeren in de klasse A,B,C,D,E en junioren teams in 1 blok uitgevoerd dienen te worden in plaats van in 2 blokken. Hierin volgt de KNHS de FEI om de belasting voor het paard te verminderen.
  Daarnaast zijn de leeftijden van de junioren solo’s en de junioren teams aangepast naar de richtlijnen van de FEI. In beide gevallen is de leeftijdsgrens opgehoogd van 16 naar 18 jaar. Junioren solo’s die bij de senioren zijn gestart mogen nog weer terug naar de junioren (wanneer zij vanwege hun leeftijd nog bij de junioren mogen starten). De klasse die gestart wordt na 1 maart 2012 is bepalend voor de inschaling van de voltigeur. Heb je vragen over de uitslagverwerking dan kun je contact opnemen met de afdeling Wedstrijdregistratie.

  Om verwarring te voorkomen moet bij inschrijving voor een voltige wedstrijd de stamboeknaam van het paard gebruikt worden.
  http://www.knhs.nl/news.asp?ID=23733&PCatID=161&CatID=&men=05
  Voltige
  30-1-2012 Weer Rijnlandcup in 2012!

  In een nieuw samenwerkingsverband van de voltigeverenigingen St Hubertus, de Wassenaarse manege en De Nieuwe Heuvel, wordt er in 2012 weer de ‘Rijnlandcup‘ georganiseerd.

  De wedstrijden worden gehouden in Lisse (14 en 15 april), Wassenaar (9 en 10 juni) en in Lunteren (14 oktober).

   

  Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor voltigeteams in de klasse C, D en E en opgeven hiervoor kan bij de wedstrijd in Lisse (schrijf tijdig in!).

  De reglementen zijn grotendeels gelijk aan die van de Rijnlandcup.

  Als prijs wordt een clinic voor het winnende team georganiseerd. Deze clinic wordt gegeven door een bekende buitenlandse toptrainer.

  Voor deze cup is er nu ook een sponsor gevonden, gezien deze sponsoring en het nieuwe samenwerkingsverband zal de competitie nog een nieuwe naam krijgen.

  Verdere informatie over de reglementen, de deelname en de clinic volgt nog.

  Voltige
  29-1-2012 Van Hall nieuwe sponsor Rijnlandcup!

  In 2012 een ‘Van Hall Larenstein Cup’ (voorheen ‘Rijnlandcup’)!

  In een nieuw samenwerkingsverband van de voltigeverenigingen St Hubertus, de Wassenaarse manege en De Nieuwe Heuvel, wordt er in 2012 weer de ‘Rijnlandcup‘ georganiseerd. Voor deze cup is er nu ook een hoofdsponsor gevonden, dit is de Hogeschool Van Hall Larenstein (WUR) te Wageningen.

  De wedstrijden worden gehouden in Lisse (14 en 15 april), Wassenaar (9 en 10 juni) en in Lunteren (14 oktober).

  Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor voltigeteams in de klasse C, D en E en opgeven hiervoor kan bij de wedstrijd in Lisse (schrijf tijdig in!).

  De reglementen zijn grotendeels gelijk aan die van de Rijnlandcup.

  Als prijs wordt een clinic voor het winnende team georganiseerd. Deze clinic wordt gegeven door een bekende buitenlandse toptrainer. Verdere informatie over de reglementen, de deelname en de clinic volgt nog.

  Voltige
  29-1-2012 In 2012 weer een ‘RIJNLANDCUP’!

  In een nieuw samenwerkingsverband van de voltigeverenigingen St Hubertus, de Wassenaarse manege en De Nieuwe Heuvel, wordt er in 2012 weer de ‘Rijnlandcup‘ georganiseerd.

  De wedstrijden worden gehouden in Lisse (14 en 15 april), Wassenaar (9 en 10 juni) en in Lunteren (14 oktober).

   

  Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor voltigeteams in de klasse C, D en E en opgeven hiervoor kan bij de wedstrijd in Lisse (schrijf tijdig in!).

  De reglementen zijn grotendeels gelijk aan die van de Rijnlandcup.

  Als prijs wordt een clinic voor het winnende team georganiseerd. Deze clinic wordt gegeven door een bekende buitenlandse toptrainer.

  Voor deze cup is er nu ook een sponsor gevonden, gezien deze sponsoring en het nieuwe samenwerkingsverband zal de competitie nog een nieuwe naam krijgen.

  Verdere informatie over de reglementen, de deelname en de clinic volgt nog.

   

  Voltige
  24-1-2012 Nationale Herentraining 2012

  Op zondag 11 maart 2012 organiseren de Voltigeheren de vierde Nationale Herentraining op het KNHS-centrum te Ermelo. "Het doel van deze herentraining is om de mannelijke voltigeurs te laten zien en voelen dat ze er in de voltigesport niet alleen voor staan," vertelt Voltigeheer Robert de Weerd.

  "We hopen natuurlijk ook dat er veel wordt geleerd, zodat het niveau van de mannen in Nederland nog hoger wordt. De vorige trainingen werden zeer goed bezocht. En met elke training die we houden, komen we dichter bij ons doel."

  Inschrijven voor de herentraining kan op www.voltigeheren.nl

   

  Iedere jongen die voltigeert, mag op de Nationale Herentraining komen. Iedereen is welkom, van basis tot top. Want trainen doe je om beter te worden. Daar willen wij graag bij helpen met een extra training. Het is gezellig, je leert andere jongens kennen en je krijgt training van ex-voltigeurs die vroeger ook aan de top hebben

  gevoltigeerd." Die ex-voltigeurs zijn Maurits de Vries, Ronald Loffeld, Ronald van

  Cronenburg en Eelco Loeve. "Er wordt op het paard getraind, op de ton en op de grond," licht Robert toe. "En dit jaar wordt er ook een stuk teambuilding gegeven door Eelco Loeve."

   

  Om op het paard te kunnen trainen, zijn uiteraard voltigepaarden nodig. Heb je een goed en ervaren voltigepaard met longeur en wil je ze voor deze dag beschikbaar stellen? Stuur dan een mailtje naar voltigeheren@gmail.com.

  KNHS Voltige Vereniging
  19-1-2012 Instuif 26 februari a.s.

  Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de voorjaarsinstuif op 26 februari aanstaande op het KNHS Centrum in Ermelo.

  Het aantal teams dat deelneemt aan wedstrijden is de afgelopen jaren flink toegenomen, veel van deze teams presteren goed en starten in steeds hogere klasse, dat is een mooie ontwikkeling.

   

  Om je niveau te verbeteren ga je meer en anders trainen, daar willen we deze instuif voorbeelden voor geven. Want het voor de hand liggende, namelijk meer voltige trainen op het paard, biedt vaak onvoldoende mogelijkheden en is niet altijd goed voor het paard.

  De trainingsvormen naast het paard en in verwante disciplines zijn een goede aanvulling. Dit zorgt ervoor dat je lichaam divers getraind en belast wordt. Afwisseling en nieuwe uitdagingen maken de trainingen interessant en leuk.

   

  Vaardigheden waar we deze dag vooral mee aan de slag gaan in de diverse trainingsonderdelen zijn: lichaamsbesef, coördinatie, kracht en lenigheid.

   

  Alle teams vanaf de klasse D kunnen zich aanmelden, we hebben een beperkt aantal plaatsen, dus geef je snel op! Alle verenigingen hebben het aanmeldformulier per mail ontvangen, heb je het niet, mail dan naar knhsvv@voltige.nl.

  KNHS
  1-1-2012 Bijscholing voltige instructeurs

  De datum voor de bijscholing is gewijzigd naar 19 februari. De locatie is inmiddels ook bekend, Ruitersportcentrum te Lisse.

  Inschrijven kan tot 31 januari via opleidingen@knhs.nl.

   

   

  Voltige
  22-12-2011 Instuif VV de Wittegheit, schrijf je nu in!
  Op zondag 22 januari organiseert Team 1 van voltigevereniging De Wittegheit uit Odiliapeel weer een instuif.
  Je krijgt hier ongeveer 4 uur training van teamleden van team 1 en gasttrainers.
  Je krijgt training op de ton / mechanische ton / paard / turntraining en grondtraining.
  De kosten bedragen € 7,50 per persoon.
  Je kunt je inschrijven bij Meta Jans via de mail wilco.meta@live.nl
  Schrijf je zo snel mogelijk in want vol = vol
  Voltige
  20-12-2011 Maurits genomineerd voor KWPN'er van 2011!!

  Het voltigepaard Maurits van VV de Nieuwe Heuvel is een van de genomineerde paarden voor de titel KWPN paard van het jaar 2011!!!

  Het is natuurlijk fantastisch dat Maurits een van de 12 kanshebbers is, hij werd dit jaar al verkozen tot Gelderspaard van het jaar!

  Breng je stem uit voor 2 januari a.s.!! Wie weet wordt Maurits het eerste voltigepaard dat deze titel in de wacht sleept!http://www.kwpn.nl/site/horsevoting/vote

  Voltige
  20-12-2011 Voltige paard Maurits kanshebber op titel KWPN'er 2011!!!

  Het teampaard van VV de Nieuwe Heuvel; Maurits is een van de 12 kanshebbers op de titel KWPN'er 2011!

  Dit is natuurlijk fantastisch, Maurits werd eerder dit jaar al uitgeroepen tot Gelders paard van het jaar. Nu zou hij het eerste voltigepaard kunnen worden dat wordt verkozen tot KWPN paard  van het jaar 2011!

  Breng nu je stem uit via: http://www.kwpn.nl/site/horsevoting/vote

  KNHS Voltige Vereniging
  7-12-2011 Voltigepieten slagen voor diploma op instuif!

  Een mistige zondag vormde het toneel van een geslaagde voltige instuif in Ermelo. Geheel passend in de tijd van het jaar waren de trainingen verpakt in voltigepieten thema.

  Alle voltigeurs konden door de 3 verschillende trainingsonderdelen hun pietendiploma behalen. Op de grond werd getraind in circuit en estafettevorm. Op de ton en bij het paard stonden vaardigheden als balans en coördinatie voorop.

   

  Met behulp van alle gasttrainers hebben een werkboekje gemaakt, zo kun je alle oefeningen thuis ook doen en zelf een voltige pieten les organiseren. Het werkboekje kun je hier vinden.

   

   

   

   

   

   

  KNHS Voltige Vereniging
  7-12-2011 Voltigepieten behalen pietendiploma's tijdens instuif

  Een mistige zondag vormde het toneel van een geslaagde voltige instuif in Ermelo. Geheel passend in de tijd van het jaar waren de trainingen verpakt in voltigepieten thema.

  Alle voltigeurs konden door de 3 verschillende trainingsonderdelen hun pietendiploma behalen. Op de grond werd getraind in circuit en estafettevorm. Op de ton en bij het paard stonden vaardigheden als balans en coördinatie voorop.

   

  Met behulp van alle gasttrainers hebben een werkboekje gemaakt, zo kun je alle oefeningen thuis ook doen en zelf een voltige pieten les organiseren. Klik hier voor het werkboekje.