KNHS Voltigevereniging

Secretariaat:
José Oost 
Zandwierde 82
1353 CJ Almere
036-521 61 36 (na 17.00)
knhsvv@voltige.nl

Wat is de KNHS Voltige Vereniging

De KNHS Voltigevereniging is een nationale belangenvereniging die de deelname aan de voltigesport bevordert en de belangen van alle aangesloten leden richting de KNHS behartigt.

Missie:
De communicatie tussen de verschillende commissies en de KNHS verloopt effectief en efficiënt.
De KNHS Voltigevereniging zet zich in voor het verbeteren van de opleidingen voor voltigetrainers en juryleden en voor trainingsmogelijkheden voor voltigeurs.
 
De KNHS voltigevereniging draagt bij aan de groei van de voltigesport middels:

Visie:
Door het verbeteren van de opleidingskwaliteit en -mogelijkheden ontstaat er een voldoende kwantiteit van kwalitatief goed opgeleide trainers. 
Kennisverhoging door  kennisoverdracht aan talentvolle voltigeurs en paarden wordt aangeboden op meerdere regionale trainingslocaties.
Door inspanning van onder andere de KNHS Voltigevereniging en samenwerking met de FNRS en turn- en gymnastiekverenigingen is het aantal voltigeurs, trainers en juryleden gestegen met 25% en worden op minimaal 100 locaties voltigelessen aangeboden.

Klik hier voor het beleidsplan KNHS Voltigevereniging 2011-2014

 

De KNHS Voltigeverening organiseert twee maal per jaar een voltige instuif
In het voor- en najaar organiseert de KNHS Voltigevereniging voor haar leden een instuif. Dit is een dag waarop we kennis en ervaring uitwisselen. Dit doen we door onder andere trainingen aan te bieden met verschillende gasttrainers, geven van presentaties of lezingen. Iedere instuif staat één thema centraal.
De instuiven worden aangekondigd via www.voltige.nl en de KNHS VV nieuwsbrieven.

Zelf een instuif organiseren? Dat kan!
In de ALV 2010 is gemeld dat verenigingen, zie zelf een instuif organiseren in aanmerking kunnen komen voor een finaciële bijdrage vanuit de KNHS VV. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de instuif ook voor leden van een andere vereniging opengesteld is. Klik hier voor de uitleg en het aanvraag formulier.