Solo Voltigeren

Solovoltigeren kent geen leeftijdsgrens van 18 jaar. Vele teamvoltigeurs gaan daarom na hun achttiende levensjaar verder als solovoltigeur. Tegenwoordig mogen voltigeurs vanaf de leeftijd van 14 jaar, meedoen aan wedstrijden voor solovoltigeurs. De solovoltigeur moet dezelfde verplichte oefeningen uitvoeren als een teamvoltigeur om aan te tonen dat de basisvaardigheden worden beheerst. De vrije kr ziet er anders uit omdat slechts n voltigeur deze uitvoert in tegenstelling tot het teamvoltigeren.