Actueel nieuws
 • De beste wensen voor 2007!
 • Kwalificatie Europese Kampioenschappen 2007
 • Kaders 2007
 • Concept wijzigingen discipline reglement
 • Bijscholingsbijeenkomst instructeurs
 • Katja Schuurman voltigeert tegen Giel Beelen op TV (uitzending 20 nov)
 • Oproep kandidaatstelling leden Atletencommissie
 • Voltige instuif
 • Wijzigingen voltigekaders
 • België in beweging
 • Kwalificatie Team Kader
 • Vlaams kampioenschap voltige
 • Voltige instuif 12 november 2006
 • Kwalificatie kader solisten
 • 2e fase cursus voltigeleider
 • Najaarsledenvergadering
 • Wereldruiterspelen
 • Hipp-oss, een nieuwe voltigevereniging
 • Nederlandse Equipe WEG voltige bekend
 • Zaterdag 12 augustus voltige-wedstrijd in België met Nederlandse deelname
 •     
  Vorige Volgende
  Voltige
  1-1-2007 De beste wensen voor 2007!
  De redactie van De Nederlandse Voltige Site wenst iedereen een gelukkig en sportief 2007! Wij hopen dat iedereen weer veel plezier aan de voltigesport zal beleven, en dat Nederland het goed zal doen op internationale wedstrijden!
  Voltige
  27-12-2006 Kwalificatie Europese Kampioenschappen 2007

  De limiet voor uitzending naar het internationale kampioenschap van 2007 is vastgesteld op 6,5 voor teams en 6,9 voor solo's. Dit cijfer is het hoogste gemiddelde over twee CVI's (eerste ronde) in 2007. Indien meerdere teams of meer dan 3 solo's de limiet halen, zal de bondscoach beslissen wie worden afgevaardigd naar het EK.
  Het Europees kampioenschap vind plaats van 9 tot 12 augustus in het Hongaarse Kaposvar. In 2008 worden beide limieten zeer waarschijnlijk met 0,1 punt verhoogd.

  De FEI zal in 2008 nieuwe technische oefeningen voorschrijven in de technische kür voor de solisten. Over de verschillende oefeningen wordt nu nog gesproken. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk medio 2007 bekend.

  Kader
  27-12-2006 Kaders 2007

  De kaderleden, welke vermeld staan op de site van de Koninklijke Nedelandse Hippische Sportfederatie (www.paardensport.nl,) hebben een maand geleden gesprekken gehad met de bondscoach. Daar zijn ze op de hoogte gebracht van de kaderkwalificatie en de kampioenschapskwalificatie. Ook is er middels een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) gekeken naar de doelen en de wensen van de kaderleden. Mede met de ideeën van de kaderleden wordt de begeleiding in het komende seizoen en de komende jaren bepaald.

  De voltigeurs hebben hun eerste turntraining gevolgd in Volendam. Verder krijgen ze deze winter een trainingsstage van de KNHS aangeboden. In overleg met de bondscoach is per kaderlid bekeken hoe dit geld het beste besteed kan worden. In februari en maart zijn er vervolgens trainingen in Ermelo, om het niveau te bekijken.

  Informatie over de kaderleden en hun gezamelijke trainingen staat op de internetsite www.paardensport.nl.

  KNHS Voltige commissie
  21-12-2006 Concept wijzigingen discipline reglement

  Op de KNHS site staan vanaf vandaag de concept wijzigingen voor het disciplinereglement voltige voor 2007. Heb je hierover vragen/opmerkingen o.i.d. dan kun je deze doorgeven aan Jessica Venhorst-Van der Eijck (medewerkster KNHS discipline voltige)

  Via onderstaande link, vind je het document:

  http://www.knhs.nl/objects/00008094.pdf

   

  KNHS
  2-12-2006 Bijscholingsbijeenkomst instructeurs

  Traditiegetrouw organiseert de KNHS in de week tussen Kerst en Nieuwjaar bijscholingen voor het lager instructiekader. Dit jaar zal deze bijscholing voor de voltige instructeurs (zowel aspriant als 2e fase) plaatsvinden op vrijdag 29 december 2006 in het KNHS Centrum te Ermelo. Deze bijeenkomst begint om 10.00 uur en zal om ongeveer 16.00 uur afgesloten worden.

  De bijscholingsdag zal in het teken van "de kür" staan. Cynthia Danvers en Jeanette Haazen laten op deze dag allerlei zaken met de betrekking tot de kur de revue passeren. Naast de verplichte oefeningen en muziekkeuze, zal er ook aandacht zijn voor veel gemaakte fouten en zullen allerlei praktische tips gegeven worden ten aanzien van het in elkaar zetten van een kür. 

  De kosten voor het bijwonen van deze bijscholing bedragen 15,- euro per persoon (inclusief eenvoudige lunch). Dit bedrag dient op de dag zelf, contant te worden voldaan.

  Alle bij de KNHS geregisteerde (aspriant) voltigeleiders hebben inmiddels een uitnodiging voor deze dag ontvangen. Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, maar wel graag aan deze dag wilt deelnemen kun je contact opnemen met de KNHS, afdeling Opleidingen. 

  Voltige
  14-11-2006 Katja Schuurman voltigeert tegen Giel Beelen op TV (uitzending 20 nov)

  Op maandagavond 20 november (22.05 uur) gaat Katja Schuurman het in haar programma “Katja versus de rest” opnemen tegen Giel Beelen in drie paardensport onderdelen. Het eerste onderdeel is voltige. Onder leiding van Eelco Loeve  van Voltige vereniging Krimpenerwaard gaan Katja en Giel, die beide nooit eerder op een paard hadden gereden, een paar voltige oefeningen aanleren. Onder de tijdsdruk van een half uur training (!!) levert dit spannende momenten op. Paard Max laat de camera’s tot vlak voor zijn neus draaien en laat de ongeoefende voltigeurs tobben op zijn rug! Kijken dus….

   

  KNHS
  12-11-2006 Oproep kandidaatstelling leden Atletencommissie

  De KNHS-Atletencommissie vertegenwoordigt binnen de KNHS de topsporters, die deel uitmaken van de A- & B-kaders en de sporters die hun sport binnen de FEI-disciplines op topniveau beoefenen.
  De Commissie heeft als centrale doelstelling het behartigen van de belangen vanuit het gezichtspunt van de topsporters. De Atletencommissie is een zelfstandig adviesorgaan binnen de KNHS.

  De Atletencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een vertegenwoordiger van elke binnen de KNHS actieve FEI-discipline en een vertegenwoordiger namens de topruiters aangepast sporten.
  Voor het lidmaatschap van de Atletencommissie komen personen met de Nederlandse nationaliteit in aanmerking, die op het moment van verkiezing dan wel gedurende vier jaar voorafgaand aan de verkiezing deel uit maakten van een A- of B-kader senioren in een discipline die wordt verreden op de World Equestrian Games/FEI Games.

  Van de huidige Atletencommissie zijn onderstaande personen aftredend en herkiesbaar:
  · Anky van Grunsven (dressuur)
  · Adriaan Smeulders (eventing)
  · Cynthia Danvers (voltige)

  Naast de hierbovengenoemde herkiesbare personen willen wij personen die in de periode 2002 tot heden deel uitmaakten van het A- of B-kader dressuur, eventing of voltige oproepen zich kandidaat te stellen als lid van de Atletencommissie.

  Een lid wordt gekozen voor een zittingsduur van drie jaar en is daarna maximaal tweemaal herkiesbaar.

  De Atletencommissie vergadert tweemaal per jaar. De reiskosten worden vergoed conform de daarvoor binnen de KNHS geldende regels.

  U kunt zich kandidaat stellen tot vrijdag 17 november 2006 bij het secretariaat van de Atletencommissie. Voor de kandidaatstelling kunt u hier het formulier downloaden: http://www.knhs.nl/objects/00007865.pdf

  Vervolgens zal de officiële verkiezing plaatsvinden onder de huidige leden van de A- en B-kaders dressuur, eventing en voltige . 
    

  Bron: KNHS, www.knhs.nl

  KNHS Voltige Vereniging
  4-11-2006 Voltige instuif

  Inmiddels is de inschrijvingstermijn voor de instuif zondag 12 november a.s. verstreken en zijn alle beschikbare plaatsen vergeven. Het programma is naar alle deelnemers verstuurd.

  De voltige trainingen zullen worden verzorgd door Alma Hamminga, Roos Slottje, Meta Jans, Annelies Slingerland en Maurits de Vries. De acrogym zal worden verzorgd door Krista van der Perk en Manon Siemelijk. Zij zijn lid van de acrogymnastiekvereniging in Zwolle en hebben afgelopen jaar o.a. een 10e plek behaald tijdens het EK en een 12e plek op het WK!

  Natuurlijk is het mogelijk om als toeschouwer aanwezig te zijn bij de instuif!

  Kader
  27-10-2006 Wijzigingen voltigekaders

  ERMELO (KNHS) - Naar aanleiding van de resultaten van het afgelopen seizoen heeft bondscoach Rob de Bruin (St. Etienne la Thillaye, Frankrijk) bekend gemaakt hoe de indeling van de voltigekaders er voor het komende jaar uitziet.

  A-kaderlid Roos Slottje (Lisse), die als solo-voltigeur deelnam aan de Wereldruiterspelen in Aken is met de voltigesport gestopt. Hetzelfde geldt voor B-kaderlid Elsbeth Rekker (Steinfurt, Duitsland). Beide dames verlaten de kaders na vele jaren op topniveau te hebben meegedraaid.

  Marjon de Roos (Bunschoten Spakenburg) zette in het afgelopen seizoen mooie resultaten neer tijdens de CVI's in Brno en Houten en verwierf daarmee een plaats in het A-kader.
  Eveline van Stralen (Utrecht) wordt toegevoegd aan het B-kader.

  In 2006 waren er geen teams opgenomen in de voltigekaders, maar werkte de KNHS met een Nationaal Team dat was samengesteld uit voltigeurs van diverse verenigingen. Voor 2007 is er voor gekozen om teams weer de kans te geven om in een kader te worden opgenomen en daarmee te profiteren van de ondersteuning die de KNHS biedt.
  Indien een team zich kwalificeert voor deelname aan het Europees Kampioenschap 2007, heeft de bondscoach het recht om het gekwalificeerde team te versterken met maximaal twee voltigeurs van andere verenigingen.
  Voltige Vereniging Roy Rogers uit Bilthoven is vooralsnog het enige teamkaderlid. Met ingang van 1 januari 2007 maakt deze vereniging deel uit van het A-kader.

  Gedurende het jaar kunnen solo-voltigeurs en teams aan de kaders worden toegevoegd. De KNHS heeft hiervoor duidelijke criteria vastgesteld. Wie in een periode van zes maanden tweemaal een vooraf vastgestelde score behaalt in de eerste ronde van een CVI wordt automatisch in een kader opgenomen.

  Kaderindeling:
  Solo's dames A-kader:
  Marjon de Roos (Bunschoten Spakenburg)
  Saskia van Stralen (Nieuwegein)

  Solo's dames B-kader:
  Miranda van Essen (Maarssen)
  Carola Sneekes (Callantsoog)
  Eveline van Stralen (Utrecht)

  Teams:
  A-kader
  V.V. Roy Rogers (Bilthoven)

  Voltige
  24-10-2006 België in beweging

  Ons zuiderland is volop in beweging op voltigegebied. Nadat er vrijdag 20 oktober een discussieavond was voor juryleden, werden op zondag 22 oktober de Vlaamse kampioenschappen te Marke georganiseerd. Op 5 november zal er voor de Belgische voltigeurs een "Nationale Workshopdag Voltige" georganiseerd worden te Zandhoven.

  Voor meer informatie over de workshop:
  http://www.voltige.be/flyer%20Voltige_workshopday_2006_NL_versie41.pdf

  Kader
  24-10-2006 Kwalificatie Team Kader

  De sectie topsport binnen de Voltige Commissie heeft de kwalificatie en herkwalificatie eisen voor opname in het A- en B kader teams vastgesteld en deze ter goedkeuring voorgedragen aan het KNHS Federatiebestuur. De kwalificatie kan worden behaald tijdens de eerste ronde van een CVI.

  Een korte beschrijving van de kwalificatiestructuur:
  Kwalificatie A kader 2006: 2 x 6.2
  Herkwalificatie A kader: 2 x 6.3 binnen 12 maanden na kwalificatie
  Kwalificatie B kader 2006: 2 x 6.0
  Herkwalificatie B kader: 2 x 6.1 binnen 12 maanden na kwalificatie

  Binnen de andere disciplines worden door de KNHS soortgelijke procedures gehanteerd. De definitieve kaders zullen binnenkort op de site van de knhs (www.knhs.nl) worden geplaatst.

  Voltige
  23-10-2006 Vlaams kampioenschap voltige

  Op de terrreinen van voltigevereniging Epona te Kortrijk werden op zondag 22 oktober de Vlaamse Kampioenschappen georganiseerd.

  Vlaams kampioen in de klasse Solo Sub klasse werd Charlote Vanuytven. In de soloklasse won Marth Helsen.

  VC Geel veroverde het kampioenschap in de klasse Basispaardrijden, terwijl de Schelderuiters wonnen in de klasse E.

  VC Geel werd Vlaams Kampioen in de teamklasse A.

  KNHS Voltige Vereniging
  21-10-2006 Voltige instuif 12 november 2006

  De uitnodiging voor de voltige instuif op 12 november a.s. is inmiddels naar alle verenigingen verstuurd. We hebben een actief programma samen gesteld en hopen hiermee iedereen een leuke, leerzame en gezellige voltige dag aan te bieden.

  Onder andere Roos Slottje, Alma Hamminga en Maurits de Vries hebben hun medewerking inmiddels toegezegd om als gasttrainer aanwezig te zijn.

  Wil je ook deelnemen met jouw voltigevereniging dan kan dat nog, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, je kunt jouw team nog tot 1 november inschrijven.

  Kijk voor meer informatie,de uitnodiging en het inschrijfformulier op het KNHS VV gedeelte op deze website.

   

  Voltige
  11-10-2006 Kwalificatie kader solisten

  De KNHS Voltige Commissie sectie topsport heeft onlangs de kwalificatie en herkwalificatie eisen voor opname in het A- en B kader solovoltigeurs vastgesteld en deze ter goedkeuring voorgedragen aan het KNHS Federatiebestuur. De bondscoach voltige heeft in overleg met de sectie topsport besloten dat er voor de solovoltigeurs geen uitzonderingen op de regels gemaakt worden. De KNHS hanteert soortelijke regelingen ook bij andere disciplines. De kwalificatie kan worden behaald tijdens de eerste ronde van een CVI. Er is inmiddels contact gezocht met de betrokken voltigeurs.

  Een korte beschrijving van de kwalificatiestructuur:
  Kwalificatie A kader 2006: 2 x 6.7
  Herkwalificatie A kader: 2 x 6.8 binnen 12 maanden na kwalificatie
  Kwalificatie B kader 2006: 2 x 6.3
  Herkwalificatie B kader: 2 x 6.4 binnen 12 maanden na kwalificatie

  Informatie over het teamkader volgt binnenkort.

  KNHS Voltige Vereniging
  7-10-2006 2e fase cursus voltigeleider

  Tijdens de najaarsledenvergadering heeft Leo Langelaan namens de BOV uitleg geven over de voltigeopleidingen. Dit zal in de notulen uitgebreid te lezen zijn. Aangezien de 2e fase cursus binnenkort start, hieronder alvast de volgende informatie:

  Op de laatste dinsdag van oktober start de 2e fase cursus, de locatie is manege de Burght te Barneveld. Dit is de laatste mogelijkheid voor mensen met een 1e fase of aspirant voltigeleiders dipolma om een volledige lesbevoegdheid te behalen.

  Wanneer men nu geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan zal men volgens het nieuwe systeem minimaal 2 cursussen dienen te volgen om over dezelfde bevoegdheid te beschikken. Dit zal minimaal 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen.

  Je kunt je tot 20 oktober a.s. aanmelden bij de KNHS afd. Opleidingen. Stuur een kopie van je aanmelding ook naar Leo, zodat hij eventueel het e.e.a. kan coördineren. Als je niet op dinsdagavond kunt, raden we je aan je toch aan te melden en dit specifiek op het formulier te vermelden. Je aanmelding is dan niet definitief, mocht de cursus toch op dinsdag gehouden worden. Mochten er voldoende aanmeldingen binnenkomen dan zal overwogen worden de cursus ook nog op een andere avond/locatie te organiseren.

  Als je nog vragen hebt over bovenstaande cursus of over de voltigeopleidingen in het algemeen dan kun je contact opnemen met Leo Langelaan (zie de pagina van de KNHS VV op deze site voor zijn contactgegevens)

  KNHS Voltige Vereniging
  14-9-2006 Najaarsledenvergadering

  Op woensdag 4 oktober vindt de najaarsledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging plaats. Alle verenigingssecretariaten hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

  De vergadering begint om 20.00 op het KNHS Centrum te Ermelo.

  Aansluitend zal door mevr. J. de Ridder een gastlezing worden verzorgd. Mevr. de Ridder is FEI veterinair voltige i.o. en zal in deze lezing aandacht besteden aan de veterinaire aspecten die belangrijk zijn bij voltige. (o.a. vaccinaties & doping). Uiteraard is er de gelegenheid vragen te stellen.

  Voltige
  23-8-2006 Wereldruiterspelen

  De komende dagen zitten alle redactieleden van deze website in Aken. Om op de hoogte te blijven van de verrichtingen van de Nederlandse voltigeurs kun je het beste de persberichten van de KNHS (www.knhs.nl en dan bij Actueel Sportnieuws) in de gaten houden, en natuurlijk de site van de Wereldruiterspelen: www.aachen2006.de.

  Momenteel is de veterinaire keuring van de voltigepaarden aan de gang.

  Hieronder links naar 2 persberichten van de KNHS.

  http://www.knhs.nl/News.asp?ID=30757&PcatID=2000&CatID=2100&ZoomStyle=11

  http://www.knhs.nl/News.asp?ID=30751&PcatID=2000&CatID=2100&ZoomStyle=11

  KNHS Voltige Vereniging
  19-8-2006 Hipp-oss, een nieuwe voltigevereniging

  Hipp-oss heeft zich bij de KNHS aangesloten als nieuwe voltigevereniging. Een nieuwe vereniging, maar niet totaal nieuwkomer binnen de voltigesport. Een aantal voltigeurs hebben het voltigevirus te pakken gekregen bij voltigevereniging de Opsprong.

  Wij wensen Hipp-oss veel voltigeplezier en succes.

  Het verenigingssecretariaat is in handen van Mevr. Smolders, Da Costastraat 54, 5343 JS te Oss.

  KNHS
  19-8-2006 Nederlandse Equipe WEG voltige bekend

  Op de Wereldruiterspelen in Aken zullen voor Nederland een team en 2 solisten uitkomen. De voltige is in de 1ste week van de WEG. Op donderdag 24 augustus starten alle deelnemers met de verplichte oefeningen. Op vrijdag tonen de solo's hun kür. Zaterdag komen de teams in actie met hun kür en start de 2e ronde solo's met de technische test. Zondag vinden alle finales plaats.

  Saskia van Stralen met haar paard Freddy en Roos Slottje met haar paard Luccas zullen deelnemen aan de dames solo competitie.

  Het Nationaal Team bestaande uit de voltigeurs; Veronique van Rheeden, Miranda van Essen, Claire de Ridder, Danielle van Waard, Cindy Sneekes, Alma Hamminga & Jelleke Majoor zullen onderleiding van Cynhtia Danvers, Nederland vertegenwoordigen.

   

  Voltige
  10-8-2006 Zaterdag 12 augustus voltige-wedstrijd in België met Nederlandse deelname

  Voor meer informatie: http://www.galop.be/newsarticle.php?id=2607

  En de startlijst op: www.voltige.be