Actueel nieuws
 • HC starten
 • 8 juni Junior selectie
 • Paardtraining Wim Bonhof
 • Nederlandse teams en solo's succesvol op CVI in Saumur
 • Extra informatie omtrent deelname aan de CVI 1* in Ermelo van 25 t/m 27 april 2008
 • Juryleden België
 • Voltigekamp Den Helder 2008
 • Nieuwe voltigesite met Nederlands voltigeboek
 • Voltige instuif, gezellige en leerzame dag
 • x
 • Voorjaarsinstuif zondag 9 maart
 • Cursus Voltigetrainer Niveau 2
 • Oproep deelnemers voltigeleiderscursus in het noorden
 • FEI Seminar Oostende
 • Website CVI Ermelo in de lucht
 • Voorjaarsinstuif
 • Planning kader voorjaar 2008
 • Voltige forum
 • Vrijwilligers gezocht voor het helpen tijdens het CVI in Ermelo
 • Een nieuw jaar!
 •     
  Vorige Volgende
  KNHS Voltige commissie
  27-5-2008 HC starten

  In de praktijk blijkt er nogal wat onduidelijkheid te bestaan over HC starten in de discipline Voltige, hierdoor wordt er door verschillende mensen anders gehandeld wat vervolgens meer onduidelijkheid oplevert.

  De regel voor HC starts is dat altijd de reglementaire bepalingen van de betreffende klasse gelden. Dit geldt voor alle KNHS disciplines, waaronder ook Voltige. In de praktijk is het voorgekomen dat een jury en wedstrijdorganisatie met elkaar besloten van een bepaling (bijvoorbeeld 1 voltigeur minder of de bevestiging van de longe) af te wijken maar dit is reglementair niet toegestaan. Een voltigeur/ voltigeteam kan hier ook geen rechten aan ontlenen voor een volgende start.

  Het is wel mogelijk om HC te starten in een lagere klasse waarbij bijvoorbeeld in stap gevoltigeerd kan worden of de longeerlijn op een andere manier bevestigd mag worden. 

  Indien een team door omstandigheden niet toe is aan het niveau waarin het team geklasseerd is, bijvoorbeeld vanwege een nieuw paard of wisseling van voltigeurs, is het mogelijk om bij de KNHS terugplaatsing aan te vragen.

  Mocht u vragen hebben met betrekking tot het reglement dan kunt u contact opnemen met de KNHS via info@knhs.nl

   

  Kader
  21-5-2008 8 juni Junior selectie
  Op 8 juni krijgen alle junioren solo's (geboortejaar 1990-1994) en teams (geboortejaar 1992 en later) de kans zich te laten zien aan de kaderbegeleiding, te weten; Christoph en Elke Lensing. Na deze dag wordt er een juniorenkader samengesteld met het doel: EK junioren in Brno.
  De dag wordt ingedeeld aan de hand van het aantal inschrijvingen. Je kunt je opgegeven door via roosslottje@hotmail.com je naam, paard en longeur op te geven.
  Er wordt 's ochtends getraind en daarna wordt je gevraagd om je plicht en kur te tonen in wedstrijd vorm.
  Locatie is Manege De Nieuwe Heuvel te Lunteren.
  Als je nog vragen hebt kan je die ook sturen naar roosslottje@hotmail.com
  Schrijf je in voor 31 mei!!!
  KNHS Voltige Vereniging
  8-4-2008 Paardtraining Wim Bonhof

  In de voorjaarsledenvergadering van afgelopen jaar heeft dhr. Vaandrager al vermeld dat het bestuur van de KNHS Voltigevereniging in gesprek was met dhr. Bonhof over het verzorgen van een trainingcyclus voor voltigepaarden. Dit initiatief is genomen naar aanleiding van de voorjaarsinstuif 2007, waarin dhr. Bonhof voltigepaarden onder de man probeerde te verbeteren en te trainen.

   

  Inmiddels heeft de KNHS haar medewerking toegezegd en kunnen wij de voltigeverenigingen aanbieden om deel te nemen aan een cyclus paardtrainingen verzorgd door Wim Bonhof.

  In de trainingen zal het verbeteren van het gaan van het paard centraal staan, daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan paardenmanagement.

   

  De trainingen zijn gratis, maar niet vrijblijvend. Dhr. Bonhof verwacht van de deelnemers dat zij een vaste combinatie vormen met het meegebrachte paard en thuis werken aan de door hem mee gegeven oefeningen en opdrachten.

  In principe kan iedereen die aan bovenstaande criteria kan en wil voldoen deelnemen. Na een aantal trainingen zal dhr. Bonhof bekijken met welke combinaties hij verder wil trainen. Er kunnen dan combinaties afvallen.

   

  Een exact aantal trainingen is nog niet afgesproken en is mede afhankelijk van het verloop en de resultaten. De locatie is het KNHS Centrum te Ermelo. De trainingen zullen op een doordeweekse avond plaatsvinden. De trainingen starten in na inschrijving zo spoedig mogelijk.

   

  Graag horen wij van jullie vóór 1 mei a.s. of een combinatie van jullie vereniging geïnteresseerd is om hieraan deel te nemen. Het is mogelijk om met meerdere combinaties van 1 vereniging deel te nemen. Aanmelden kan via het secretariaat van de KNHS Voltige vereniging, José Oost (joseoost@hotmail.com). Vermeldt daarbij de naam van paard(en) en ruiter(s) en welke avond de combinatie(s) NIET aanwezig kan zijn.

   

  Voltige
  26-3-2008 Nederlandse teams en solo's succesvol op CVI in Saumur

  In het paasweekend werd in Saumur weer het jaarlijkse CVI gehouden. Dit jaar was er een zeer grote Nederlandse afvaardiging op deze wedstrijd: 3 teams en 8 solisten.
  Er werd zeer goed gepresteerd door de Nederlanders. Het team van De Molen eindigde verassend op een 5e plaats. Groenendaal en de Wittegheit eindigden respectievelijk als 7e en 9e.
  Bij de solisten wisten Carola Sneekes, Miranda van Essen en Veronique van Reeden de finale te halen. Carola werd 10e, Miranda 15e en Veronique 18e.

  Er waren zeer veel Nederlandse supporters naar Saumur gekomen, waardoor een zeer goede sfeer in de hal aanwezig was.

  Voltige
  26-3-2008 Extra informatie omtrent deelname aan de CVI 1* in Ermelo van 25 t/m 27 april 2008

  Al een aantal maal is de organisatie de vraag gesteld of paarden die deelnemen aan de CVI 1*, oftewel de Junioren Klasse, ook een Internationaal FEI paspoort nodig hebben. Navraag bij de FEI dierenarts van de CVI geeft het volgende resultaat:
  Junioren uit Nederland mogen tijdens de wedstrijd in Ermelo CVI 1* starten met een paard met een nationaal paspoort, maar alleen wanneer de influenza inenting correct is voor nationale wedstrijden én de laatste enting niet langer dan 6 maanden voor deze wedstrijd gegeven is, of 14 dagen voorafgaand aan de wedstrijd.

  Tevens is de organisatie de vraag gesteld wat de maximale leeftijd is voor deelnemers aan de CVI 1*  Solo klasse Junioren. Deelname aan de CVI 1* Junioren solo klasse  te Ermelo is toegestaan voor solo voltigeurs in de leeftijd van 14 -18 jaar. Oftewel voltigeurs geboren in het jaar 1990 of later, maar niet later dan 1994 mogen deelnemen aan de CVI1*. Het is toegestaan deel te nemen als Junior Solo t/m het jaar waarin de voltigeur 18 jaar wordt (dit is dus afwijkend van het starten als juniorensolo op nationale wedstrijden in Nederland).

  Voor meer informatie omtrent de CVI kijk op www.knhs.nl/cvi-ermelo of mail naar cvi@knhs.nl

  Voltige
  25-3-2008 Juryleden België
  In België is de voltige commissie onder leiding van Michel Soenen hard bezig met de structurering van de Belgische voltige. Na het geslaagde FEI seminarie te Oostende in februari, worden op dit moment de vijf bestaande juryleden bijgeschoold door internationaal jurylid Heddy Boelsma-den Hartog. In ongeveer 20 lesuren hoopt de voltige commissie meer gelijkheid te creëren in de beoordelingen op wedstrijden. Bovendien zijn er vier juryleden in opleiding voor de beoordeling van de teamklassen E en D en de basisvoltige. Vanwege stageverplichtingen kunnen we deze aspirantjuryleden ook tegenkomen op de wedstrijden in Nederland.
  Voltige
  12-3-2008 Voltigekamp Den Helder 2008

  Op 10, 11 en 12 oktober organiseert voltigevereniging Den Helder voor de 3e keer een groot, internationaal (Nederland, België, Duitsland) voltigekamp. De opzet van dit kamp is heel simpel. Deelnemende verenigingen nemen zoveel mogelijk hun eigen trainer en/of paard mee, welke dan ingedeeld worden om les te geven. De voltigeurs van de verschillende verenigingen kunnen zich dan inschrijven bij een les van hun eigen keuze. Zo krijgen de voltigeurs les van andere trainers dan normaal, en vaak ook op andere paarden dan normaal. Hierdoor maken voltigeurs van verschillende verenigingen kennis met elkaar en, nog belangrijker, leren de verenigingen veel van elkaar. Het grootste doel is dan ook kennis uitwisselen tussen de deelnemers.

   

  Voor meer informatie en om je in te schrijven ga je naar de website van V.V. Den Helder, www.planet.nl/~sneek024/voltige

  Voltige
  12-3-2008 Nieuwe voltigesite met Nederlands voltigeboek

  Sinds enige tijd is er in Nederland een nieuwe website over voltigeren: www.voltigekennis.nl. Deze site is opgezet door de heer Langelaan, met als doel het overbrengen van kennis met betrekking tot voltige. Op deze site kan een volledig Nederlandstalig boek worden gedownload. Dit is het eerste Nederlandstalige boek over voltige sinds lange tijd. Alle recente kennis is hierin bijeengebracht. Een zeer goed initiatief!

  KNHS Voltige Vereniging
  11-3-2008 Voltige instuif, gezellige en leerzame dag

  Afgelopen zondag namen 15 voltigeverenigingen met een klasse E of D team, deel aan de voltige instuif. Voor alle deelnemers was een vol programma samengesteld.

  De voltigetrainingen werden verzorgd door Carola Sneekes, Maggie van Kershaver, Manon Swanenburg en Meta Jans. Zij gingen met de voltigeurs ’s ochtends op de ton en ’s middags op het paard aan de slag met het verbeteren van verplichte oefeningen.

  Naast de voltigetrainingen kregen alle deelnemers een workshop acrogym aangeboden door Krista van der Perk en Marjolien Bleker van de Acrogym vereniging uit Zwolle. In deze workshop werd veel aandacht besteed aan oefeningen voor lichaams- en vormspanning en het veilig op- en afbouwen van duo oefeningen.

  Een drietal cursisten van de voltigeleiderscursus niveau 2 uit Wanroy verzorgden in het kader van hun opleiding voor de deelnemers een warming-up.

   

  In de middagpauze konden de deelnemers kijken naar de oefenwedstrijd van de kaderleden. Zij voltigeerden ter voorbereiding op het CVI in Saumur (21 t/m 23 maart) een wedstrijd om paarden en voltigeurs weer te laten wennen aan een wedstrijdsituatie. Wij wensen alle deelnemers aan dit evenement veel succes!

  Voor foto’s klik HIER
  CVI
  9-3-2008 x
  x
  KNHS Voltige Vereniging
  1-3-2008 Voorjaarsinstuif zondag 9 maart

  Op zondag 9 maart vindt op het KNHS Centrum in Ermelo de voorjaarsinstuif plaats. Alle beschikbare plekken zijn vergeven en het programma is gereed.

  In de middagpauze voltigeren een aantal kaderleden een oefenwedstrijd om goed voorbereid aan de start van het CVI in Saumur te kunnen staan.

  Belangstellenden en toeschouwers zijn de gehele dag van harte welkom!

  Voltige
  17-2-2008 Cursus Voltigetrainer Niveau 2

  Op dit moment zijn er ruim 50 personen die de cursus Voltigetrainer Niveau 2 volgen in Lunteren en Wanroij. Voordat zij aan het prakijkexamen kunnen deelnemen, dienen de cursisten twee "Proeven van Bekwaamheid" (PvB) in te leveren. Zo zullen zij een verslag van een wedstrijddag te maken bijvoorbeeld. Om de wedstrijdorganisaties, ringmeesters, juryleden, longeurs, voltigeurs en anderen een idee te geven van wat er verwacht wordt zijn de beide proeven bijgevoegd. We wensen alle cursisten veel succes!

  Bron: http://www.hippocampus-nl.com

  Begeleiden bij wedstrijden

  Assisteren bij activiteiten

  Voltige
  13-2-2008 Oproep deelnemers voltigeleiderscursus in het noorden

  Ik zou graag de cursus instructeur voltige 2 in het noorden van het land willen organiseren. Na telefonisch overleg met de afdeling opleidingen van de KNHS bleek dat er een cursus in het noorden kan worden gegeven bij minimale deelname van 12 personen. De cursus kan beginnen in november 2008. Via deze weg hoop ik voldoende deelnemers te vinden zodat de cursus in november 2008 door kan gaan in het noorden. Iedereen die belangstelling heeft kan mij mailen zodat er een deelnemerslijst ontstaat. Vervolgens zorg ik dat je op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Ik hoop dat het lukt.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Marianne Vaas
  r.t.mvaas@freeler.nl
   
   
  Instructeur Voltige 2
  Voor wie bestemd?
  De opleiding Instructeur Voltige 2 (voorheen Aspirant Voltigeleider) is bestemd voor iedereen die binnen een voltige-vereniging de voltigeurs wil begeleiden bij het voltigeren. Het geven van instructie en het longeren spelen in deze opleiding een centrale rol.
  Het opdoen van vaardigheid daarin moet de cursisten op den duur in staat stellen hun leerlingen les te geven in de elementaire aspecten van het voltigeren.
  Wij attenderen u erop dat enige ervaring in het lesgeven sterk wordt aanbevolen. Daarnaast wordt de eigen voltige ervaring als een pré beschouwd om de opleiding succesvol te kunnen afronden.

  Cursusprogramma:
  De opleiding bestaat uit 20 lesavonden van 3 uur (1 avond per week). De cursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk (lesgeven en longeren).

  De volgende onderwerpen zullen onder meer aan de orde komen:
  * Uitgebreide kennis van het paard
  * Didactiek en pedagogiek
  * Technische aspecten van de voltigesport
  * Longeren
  * Veiligheid
  * Kennis van de voltigeur

  Toelatingseisen:
  a. Lidmaatschap
  U dient lid te zijn van een vereniging, aangesloten bij de KNHS.
  b. Leeftijd
  Er geldt een minimum leeftijdseis van 17 jaar, die u per 1 april 2008 moet hebben bereikt.

  Cursusgeld:
  Het cursusgeld bedraagt € 465,= inclusief lesmateriaal. Voor deelname aan het examen zal een bedrag van € 50,= in rekening worden gebracht.

  Examen:
  De cursus wordt afgerond met een drietal PVB’s (examens), te weten het vak “geven van lessen in voltige” (praktisch examen), “begeleiden bij wedstrijden” (opdrachtvorm) en “assisteren bij organiseren van evenementen” (opdrachtvorm). Om aan deze examens deel te kunnen nemen moet ook een theoretische toets afgelegd worden. Daarnaast wordt u getoetst in het vak longeren. De examendata voor het praktisch examen worden in overleg met de cursusleider vastgesteld.

  Overige opleidingen:
  De opleidingen Instructeur Voltige 3 (voorheen Voltigeleider) en Instructeur Voltige 4 worden respectievelijk uitgeschreven in het cursusseizoen 2008/2009 en 2009/2010.

  Voltige
  12-2-2008 FEI Seminar Oostende

  Afgelopen weekend werd in Oostende een FEI Voltige seminar voor juryleden en trainers georganiseerd. Aan het seminar werd deelgenomen door internationale juryleden en trainers uit 19 verschillende landen. Zelfs landen uit Colombia en Argentinië vaardigden mensen af.
  Op vrijdag besprak FEI-O-dressuurjury Stephen Clarke (GB) de totstandkoming van een cijfer voor voltigepaarden. Clarke vond dat de voltigejuryleden een aanzienlijk zwaardere taak hadden dan de collega’s in de dressuur.
  FEI-O voltige jurylid Erich Breiter (AUS) besprak op zaterdag de biomechanica in de kür en de zwaarte van de verschillende elementen in de kür. Vervolgens legde collega Jean-Michel Pinel (F) een Olympisch jurysysteem uit van sportdisciplines die vergeleken kunnen worden met de voltige. Glenn Maas van de VLP gaf een korte introductie van de Belgische hippische sport.
  Op zondagochtend leidde Emma Seely (USA) als voorzitter van de FEI Vaulting Committee een discussie over de jongste voltigeurs in de sport en over de veranderingen in kledij op wedstrijden.  Ook werden de reglementswijzigingen vanaf 2009 besproken. Als afsluiting gaf FEI vertegenwoordiger Nici Kennedy een korte beschrijving van de huidige en toekomstige structuur van de FEI.

  De organisatie trakteerde de deelnemers op een avond casino en een sportieve avond in Oostende, natuurlijk ruim voorzien van Belgische versnaperingen. Volgend doel in België is het organiseren van een internationale wedstrijd, die in 2009 plaats zal vinden.

  Bron: Vlaamse Liga Paardensport

  CVI
  8-2-2008 Website CVI Ermelo in de lucht

  De voorbereidingen voor het CVI in Ermelo in het weekend van 25 t/m 27 april vorderen gestaag. Vanaf vandaag is er via de KNHS site een pagina voor de CVI:

  www.knhs.nl/cvi-ermelo

   
  Hierop komen binnenkort alle nieuwsberichten omtrent de CVI te staan.

  KNHS Voltige Vereniging
  3-2-2008 Voorjaarsinstuif

  Het nieuwe jaar is alweer een maand oud, hoog tijd voor de voorjaarsinstuif. Op zondag 9 maart a.s. zal deze plaats vinden op het KNHS Centrum in Ermelo. Op de pagina van de KNHS Voltigevereniging is de uitnodiging en het inschrijfformulier te vinden. Inschrijven kan tot 23 februari a.s. Het is natuurlijk ook mogelijk om als toeschouwer te komen kijken!

  In de middagpauze zullen een aantal kaderleden in hun voorbereiding op het CVI in Saumur een `oefen wedstrijd´ voltigeren.

  Kader
  25-1-2008 Planning kader voorjaar 2008

  Na aanstelling van Teamtrainer Christoph Lensing en Teammanager Roos Slottje zijn de trainingen voor het eerste kwartaal georganiseerd. De eerste training is gepland in het weekend van 26 en 27 januari. Op 26 januari zullen een aantal kaderteams en dames solisten trainen in Achterveld en op 27 januari in de Bilt. Op beide dagen worden de kaderleden getraind op ton- en paardvaardigheden.

   

  Op 23 februari geeft Christoph een kadertraining in de turnhal in Beekbergen. De kadertrainers krijgen een update over technieken en plichtoefeningen. Iedere voltigeur, trainer en/of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen kijken.

   

  Tijdens de Voltigewedstrijd op 12 april in Lisse kunnen alle Voltigeurs hun prestaties aan het kaderbegeleidingsteam laten zien. Deze wedstrijd is een observatiewedstrijd voor de kaderleden. Niet-kaderleden die hieraan deelnemen kunnen eventueel worden geselecteerd voor het kader.

   

  Het kader van de Voltige bestaat uit:

   

  Senioren team;
  V.V. Roy Rogers, o.l.v. Cynthia Danvers
  V.V. Groenendaal, o.l.v. Manon Swanenburg
  V.V. De Wittigheit, o.l.v. Meta Jans
  V.V. De Molen, o.l.v. Doreth Chatwick
  V.V. Den Helder, o.l.v. Maurits de Vries
   
  Juniorenteams;
  De Nieuwe Heuvel, o.l.v. Sandra Jansen
   
  Solo dames:
  A kader
  Miranda van Essen
  Carola Sneekes

  Cindy Sneekes
  B kader
  Simone Zomer

   

  Voor mogelijke vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Roos Slottje: 06-23044814.

   

  Zie ook de informatie via de volgende link

  http://www.knhs.nl/news.asp?pCatID=161&CatID=537&ID=406&style=1&zoomstyle=11&men=05&ppCatID=537
   

  (bron: KNHS sectie topsport voltige)

  Voltige
  21-1-2008 Voltige forum

  De beheerders van het huidige forum reageren al een tijdje niet op het niet goed functioneren van het forum.

  Dieter heeft op zijn server een nieuw forum aangeboden:

  http://www.voltigeren.nl/

  KNHS
  12-1-2008 Vrijwilligers gezocht voor het helpen tijdens het CVI in Ermelo

  Vrijwilligers gezocht voor het helpen tijdens het CVI in Ermelo:

  Protocol runners
  Mest ophalers in de hoofdring
  Controle tribune’s
  Mensen die koffie brengen naar juryleden

  Als je dit leuk lijkt om te doen, meld je dan aan per mail met je naam, adres en telefoonnummer en welke dag(en) je kunt, bij chatwick@home.nl

  Voltige
  31-12-2007 Een nieuw jaar!

  De redactie van De Nederlandse Voltige Site wenst iedereen weer een gezond, sportief en gezellig voltigejaar toe!
  Maak er een leuk jaar van! En hopelijk kan er een grote delegatie Nederlandse voltigeurs worden uitgezonden naar het WK in Brno.l