Actueel nieuws
 • Reglement aanpassingen tgv nieuwe FEI reglementen
 • Module aangepast voltige FPG
 • Voltige instuif & workshop
 • Voltige op Jumping Amsterdam
 • Datum Hippiade
 • Bijscholing voltigetrainers 20 november
 • Voltige bij Nickelodeon!
 • Reglementen 2009
 • Programma najaarsinstuif
 • Najaarsinstuif
 • Uitnodiging najaarsledenvergadering
 • Neuss op de Hippiade!
 • Nieuwe website
 • WK/EK live te volgen op internet
 • Spandoekeactie Hippiade
 • Inschrijven voor de Hippiade
 • Nieuwsbrief voltige
 • Gezellige en vooral in de breedtesport sterk bezette voltigedag
 • Selectie WK voltige en EK junioren bekend
 • Training Nadia Zulow
 •     
  Vorige Volgende
  KNHS Voltige commissie
  15-2-2009 Reglement aanpassingen tgv nieuwe FEI reglementen

  Onderstaand bericht is het officiële persbericht van de KNHS. Deze veranderingen hebben plaats gevonden naar aanleiding van de wijzigingen in het FEI reglement.

  De KNHS Voltigevereniging heeft zich ervoor ingezet dat deelnemers aan internationale wedstrijden ook in Nederland konden starten volgens de FEI reglementen. Uiteindelijk heeft de KNHS voor onderstaande regels gekozen.

  Voor alle duidelijkheid zoals nu besloten is gelden de wijzigingen alleen voor de A / B en junioren teams + de A/B/C  en junioren solo's volgens de oefenstof van de FEI.

  Dus voor de teams C/D/E verandert er niets. Ook niet wat betreft het inzetten van de reserve

   

  Voor de discipline Voltige is het Disciplinereglement voor 2009 niet gewijzigd. Dit staat vooralsnog voor 2010 op de planning. Wel is vanuit de commissie aangegeven dat er behoefte is om voor de hoger klassen qua oefenstof te conformeren aan de FEI reglementen. Om deze reden is de volgende wijziging goedgekeurd die niet in het reglement zal worden opgenomen maar los  hiervan via de website gecommuniceerd zal worden:

  De klassen A/B en junioren teams en klassen A/B/C en junioren solo’s volgen de oefenstof van de FEI (zie hiervoor www.fei.org)

  Wat niet wijzigt zijn:

  -         Leeftijd voor junioren solo’s nationaal blijft 12-16 jaar

  -         Voltigeurs mogen zowel als solo als in een team starten

  -         De wedstrijdgevende organisatie heeft de keuze om 6 cq 7 teamleden de verplichte oefeningen uit te laten voeren (FEI 7 teamleden). Dit dient op het vraagprogramma te worden vermeld. Indien 6 teamleden de verplichte oefeningen uitvoeren dienen zij ook in de kür starten (de reserve kan alleen voorafgaand aan de verplichte oefeningen ingezet worden voor zowel de verplichte oefeningen als de kür). Voor het uitvoeren van de verplichte oefeningen met 7 voltigeurs zijn geen protocollen te bestellen bij de KNHS. Aangepaste protocollen zijn wel te downloaden via de website van de KNHS.

   

   

   

   
  Voltige
  20-1-2009 Module aangepast voltige FPG
  De Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) probeert het voltigeren meer te intergreren binnen haar organisatie. Ze heeft hiervoor een werkgroep voltige opgericht waarin o.a. Diana van Klaveren en José Oost deel van uit maken.
   
  Een kleine 2 jaar geleden heeft de FPG een module voltige opgezet en uitgevoerd. Hieraan hebben paardrij instructeurs van de FPG aan deelgenomen en een aantal instructeurs uit de voltigewereld.
   
  De FPG wil dit jaar weer een dergelijke module aanbieden. In de module komen een aantal mogelijke doelgroepen aanbod en informatie over voltigeren met deze doelgroepen.
   
  Bij voldoende belangstelling zal de FPG deze module gaan uitschrijven. Mocht je interesse hebben in de module dan kun je een e-mail sturen naar joseoost@hotmail.com.
   

  KNHS Voltige Vereniging
  18-1-2009 Voltige instuif & workshop

  Op zondag 1 maart is het KNHS Centrum in Ermelo het decor voor stimulering van de voltigesport in Nederland.

  In beide hallen vind de instuif plaats speciaal voor alle mannelijke voltigeurs. Het doel is om er een gezellige dag van te maken en elkaar wat beter te leren kennen. Ook willen we de mannen uitdagingen mee geven om door te blijven gaan met voltige.

  Daarnaast wordt in beide leslokalen een workshop "wedstrijdorganisatie & omroep" aangeboden voor alle verenigingen die nu of in de toekomst een voltigewedstrijd willen organiseren.

  Opgave kan via het inschrijfformulier, deze is te vinden op de pagina van de KNHS VV. 

  Voltige
  16-1-2009 Voltige op Jumping Amsterdam
  Tijdens de kinderochtend van Jumping Amsterdam komen ook de voltigeliefhebbers aan hun trekken. Bondsmanager Roos Slottje zal om 10.00 uur een voltigedemo presenteren, waarbij ook een aantal kinderen uit het publiek de kans krijgen deze discipline zelf te ervaren.
  Tijdens de demo komen Het voltige team Den Helder en team de Nieuwe Heuvel in actie. Mis het niet!
  Voltige
  3-12-2008 Datum Hippiade
  Er is ergens een foutje in de communicatie geslopen, waardoor op de wedstrijdkalender 2009 een verkeerde datum voor de Hippiade voltige terrecht is gekomen.
   
  De juiste datum is 29 augustus!!!
  Voltige
  14-11-2008 Bijscholing voltigetrainers 20 november

  Op donderdag 20 november zal een bijscholingsavond voor voltigetrainers plaatsvinden in Manege De Nieuwe Heuvel te Lunteren. Aan deze avond werken mee Christoph Lensing, Elke Schelp-Lensing en Roos Slottje.

  Het programma is als volgt:
  19.00 uur: Ontvangst: Korte toelichting over het thema "Welzijn van het paard". Er wordt een relatie gelegd met het organiseren van ton- en longeerwedstrijden.
  19.30 uur: Tonclinic kür: Christoph begeleidt het aanpassen en verbeteren van een bestaande kür.
  20.30 uur: Longeerclinic: Elke besteedt aandacht aan het trainen van een longeerwedstrijd
  21.30 uur: Vragen en suggesties: Suggesties en ideeën welkom voor het invoeren van ton- en longeerwedstrijden. Alle aanvullingen en feedback zijn welkom.

  Door een misverstand waren de juryleden uitgenodigd en niet de trainers. Hopelijk kunnen veel trainers op deze avond toch nog komen.

  Adres: Manege De Nieuwe Heuvel, Oude Arnhemseweg 101, Lunteren

  Voltige
  11-11-2008 Voltige bij Nickelodeon!
  Voor het programma SuperNick op de stoep bij…van Nickelodeon gaat presentatrice Terence Schreurs op bezoek bij voltigeur Sophie van der Laan.

  In het kinderprogramma wordt iedere aflevering aandacht besteed aan een tak van sport en in de uitzending van woensdag 26 november is dat voltige. Terence gaat met ponyruiter Sander Brink naar Sophie op Manege de Paddock om te leren wat voltige precies inhoudt en hoe je moet voltigeren. Terence zal nadat ze les heeft gehad van Sophie zelf ook nog even op een paard klimmen om een stukje proberen te voltigeren.

  Het programma wordt woensdag 26 november om 18.10 uitgezonden op Nickelodeon.
  KNHS Voltige commissie
  5-11-2008 Reglementen 2009

  Op 2 oktober j.l. heeft het bestuur van de KNHS VV, de Voltigecommissie en de juryleden een gezamenlijk overleg gehad over de reglementen en de nota paardenwelzijn. Ook Wim Bonhof (nota paardenwelzijn) en Christoph Lensing, team trainer waren hierbij aanwezig.

   

  De Voltigecommissie heeft een publicatie uitgegeven over de reglementen en een aantal andere punten.

   

  Klik hier voor het document.

   

  KNHS Voltige Vereniging
  5-11-2008 Programma najaarsinstuif

  Alle plaatsen zijn vergeven en het programma is klaar. Op zondag 16 november vind de najaarsinstuif van de KNHS VV plaats, hierin krijgen de deelnemers trainingen van gasttrainers rondom het thema "hoger op".

  Natuurlijk ben je als toeschouwer van harte welkom!

  Het programma is te vinden op de pagina van de KNHS VV, onder instuiven.

  KNHS Voltige Vereniging
  5-10-2008 Najaarsinstuif

  De instuif vindt plaats op zondag 16 november 2008 op het KNHS Centrum te Ermelo.

   

  Het thema voor deze instuif is “Hogerop”. Deze dag is bedoelt voor teams, die van plan zijn, het volgende seizoen een klasse hoger te starten.

  Zo’n overstap levert vaak eerst wat problemen op. Er moeten andere verplichte  oefeningen getoond worden, maar ook de samenstelling van de kür moet veranderd.

  Op zo’n moment is het fijn, als je van ervaren trainers en voltigeurs nuttige tips krijgt. Om op die manier, goed voorbereid de overstap te maken naar de volgende klasse.

   

  Elke vereniging kan deelnemen met 1 team van maximaal 8 personen. Opgeven kan tot 31 oktober a.s.

  Zie voor meer informatie de KNHS VV pagina op deze website, hier kun je ook het inschrijfformulier downloaden.

  KNHS Voltige Vereniging
  5-10-2008 Uitnodiging najaarsledenvergadering

  Geachte leden,

   

  Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. De vergadering vindt plaats op dinsdag 28 oktober om 20.00 uur op het KNHS Centrum te Ermelo.

   

  Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag voorjaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d. 11 maart j.l.
  4. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar zijn:

  -          Mw. José Oost

  -          Mw. Jantina Fokkema

   

  Tussentijds afgetreden: de heer L. Langelaan

  Door het bestuur wordt voorgesteld om dhr. Jan Vermaat van voltigevereniging de Wassenaarse Manege op deze plaats te benoemen.

   

  Tegenkandidaten kunnen tot 10 oktober a.s., ondersteund door tenminste 10

  leden, worden aangemeld bij het secretariaat van de KNHS Voltigevereniging. (duidelijk aangeven tegenover wie kandidaat wordt gesteld)

   

  1. Jaarwerkplan 2009
  2. Begroting 2009
  3. Vaststellen contributie voltigeleden 2009
  4. Evaluatie Nationale Voltigedag 2008
  5. Evaluatie Hippiade 2008
  6. Voltige instuif najaar
  7. Wedstrijdkalender 2009
  8. Vaststellen datum voorjaarsledenvergadering 2009
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

   

   

  Wij zien u en/of een afvaardiging van uw vereniging graag op dinsdag 28 oktober a.s., mocht u verhinderd zijn dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende.

   

  Namens het bestuur van de KNHS Voltigevereniging,

  José Oost

  Zandwierde 82

  1353 CJ Almere

  Voltige
  24-8-2008 Neuss op de Hippiade!
  Onlangs zijn ze nog Duits Kampioen geworden bij de senioren teams en nu komen ze naar de Hippiade: Neuss!!
  In de middagpauze zal Neuss een demonstratie verzorgen waarin oa een aantal solo küren en uiteraard een teamkür zal worden getoond.
  Verder zal de longeur/trainer het publiek informeren over hoe de voltigeurs bij Neuss trainen om op het hoogste niveau mee te kunnen doen.
   
  Wil jij ook leren hoe je zo goed kunt voltigeren, neem dan ook een kijkje in het kinderdorp. Daar staat een echte oefenton waar je aan de hand van plaatjes, foto's en uitleg ook kunt leren voltigeren als een kampioen......
   
  of.... doe mee met de spandoeken actie en win een gastles van Christoph Lensing!
  Voltige
  13-8-2008 Nieuwe website
  Sinds kort is er weer een website bij waarop je de laatste ins- en outs op paarden(sport)gebied kunt vinden: www.horsus.nl. Op deze website woord ook aandacht geschonken aan de voltigesport!
   
  Elke discipline heeft zijn eigen boegbeeld, die zijn of haar tak van paardensport onder de aandacht zal brengen. Voor de voltige is Roos Slottje het boegbeeld. Op www.horsus.nl zal zij een ieder die geïnteresseerd is in voltige op de hoogte houden van het laatste nieuws. Op www.horsus.nl heeft zij o.a. ook een blog bijgehouden over de deelname van de Nederlandse voltiguers op het EK/WK voltige in Brno.
  Voltige
  20-7-2008 WK/EK live te volgen op internet

  Nog een weekje te gaan, en dan vertrekken de deelnemers aan het WK en EK junioren naar Brno in Tsjechië. Ook vele Nederlandse supporters zullen die kant op reizen.
  Voor wie niet in de gelegenheid is om naar Tsjechië te reizen, is er de mogelijkheid om de gehele wedstrijd live te volgen op www.clipmyhorse.org.
  Aanvangstijden e.d. zijn te vinden op de site van het WK: www.vaulting2008.com.

  Wij wensen alle Nederlandse deelnemers veel succes!

  Voltige
  13-7-2008 Spandoekeactie Hippiade
  Na het succes van vorig jaar organiseert de KNHS ook dit keer een spandoekenwedstrijd tijdens de Hippiade pony’s en voltige op zaterdag 30 augustus. Kom je clubleden aanmoedigen met een leuke en originele spandoek en win mooie prijzen voor de vereniging!!!
  Voltige
  13-7-2008 Inschrijven voor de Hippiade
  Het afgelopen seizoen hebben de voltigeurs van Nederland weer hard hun best gedaan om zich te kwalificeren voor de Hippiade. De laatste wedstrijden waarop de benodigde kwalificatiepunten konden worden behaald zijn geweest, dus de voorbereidingen voor deelname aan de Hippiade kunnen beginnen!
   
  Om deel te nemen aan de Hippiade dien je jezelf op te geven bij de KNHS via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Inschrijven kan tot uiterlijk 8 augustus!
  Het vraagprogramma en inschrijfformulier van de Hippiade zijn te vinden op de website van de KNHS onder de kop Voltige. Klik daarna aan de linkerkant in het keuze menu op Kampioenschappen en vervolgens op Hippiade 2008. Vergeet bij het inschrijfformulier niet een kopie van de resultatenkaart mee te sturen!
  KNHS Voltige Vereniging
  29-6-2008 Nieuwsbrief voltige

  Op de valreep van het begin van de zomervakantie de nieuwsbrief van de KNHS Voltigevereniging. Je kunt deze vinden op de pagina van de KNHS VV onder nieuwsbrieven.

  Op deze pagina is ook informatie te vinden over de KNHS Voltigevereniging, o.a. over de voltige instuiven. Je kunt hier de enquette downloaden. Deze enquette vraagt jullie mening over de voltige instuiven.

   

   

  KNHS Voltige Vereniging
  29-6-2008 Gezellige en vooral in de breedtesport sterk bezette voltigedag

  Afgelopen zaterdag kwamen uit heel Nederland voltigeurs naar Ermelo om mee te doen aan de Nationale Voltige dag 2008. Het was zeer goed zichtbaar dat de voltige in de breedte sport groeit. Vooral de lagere rubrieken waren zeer sterk bezet en voorzien van een groot deelnemers veld. In de hogere klassen was minder deelname, dit kwam omdat de kaderleden het weekend ervoor op het CVI in Krumke aan de start waren verschenen.

  Ondanks dat gegeven was het een zeer volle en gezellige voltigewedstrijd. In de Koningin Beatrixhal streden de klasse E en basisteams om de prijzen. In de Prins Willem-Alexanderhal voltigeerden ’s ochtends de solo voltigeurs en aansluitend de klasse D, C, B en A teams.

  Kiela Ruitersport uit Emmen stelde extra prijzen beschikbaar voor de bestgaande paarden. In de klasse E werd deze gewonnen door Look at Me van V.V. Krimpenerwaard, in de klasse Basispaardrijden door de Wijks Priscila van V.V. de Smidshoorn. 

  Bij de solisten won Melody van V.V. de Waardruiters en bij de teams Yvon van V.V. de Wittegheit.

  Alle uitslagen zijn te vinden op www.voltige.nl

  Voltige
  24-6-2008 Selectie WK voltige en EK junioren bekend

  Afgelopen weekend hebben vele Nederlandse deelnemers succesvol meegedaan aan het CVI in Krumke (voor uitslagen zie: www.cvi-krumke.de). Na afloop werd door de teammanager Roos Slottje en bondscoach Christoph Lensing bekend gemaakt welke teams en solisten mee mogen doen aan het WK voltige en EK voltige voor junioren in Brno (31 juli-3 aug).

  WK voltige senioren:
  Team: Groenendaal
  Solo dames: Carola Sneekes, Cindy Sneekes, Claire de Ridder, reserve Miranda van Essen

  EK voltige voor junioren:
  Team: De Nieuwe Heuvel
  Solo dames: Stephanie van Zuilen, Eva Willemse, Nicole Zomer
  Solo heren: Koen Akkermans

  Meer informatie over het WK/EK kun je vinden op: http://www.vaulting2008.com/

  Voltige
  18-6-2008 Training Nadia Zulow

  Donderdag 19 juni geeft Nadia Zulow training aan het team van Roy Rogers. De training is voor alle belangstellenden opengesteld en dus een leuke kans voor voltigeurs en trainers om nieuwe trainingstechnieken op te doen.

  De training vindt plaats op Manege The Paddock in Bilthoven en is van 16.00 tot 20.00 uur.