KNHS Voltigevereniging

Secretariaat:
Anita de Keijzer-Nienhuis
De Genestetlaan 87
6531 EC  Nijmegen
06-42525116
knhsvv@voltige.nl

Wat is de KNHS Voltige Vereniging

De KNHS Voltigevereniging is een nationale belangenvereniging die de deelname aan de voltigesport bevordert en de belangen van alle aangesloten leden richting de KNHS behartigt.

Missie:
De communicatie tussen de verschillende commissies en de KNHS verloopt effectief en efficiënt.
De KNHS Voltigevereniging zet zich in voor het verbeteren van de opleidingen voor voltigetrainers en juryleden en voor trainingsmogelijkheden voor voltigeurs.
 
De KNHS voltigevereniging draagt bij aan de groei van de voltigesport middels:

Visie:
Door het verbeteren van de opleidingskwaliteit en -mogelijkheden ontstaat er een voldoende kwantiteit van kwalitatief goed opgeleide trainers. 
Kennisverhoging door  kennisoverdracht aan talentvolle voltigeurs en paarden wordt aangeboden op meerdere regionale trainingslocaties.
Door inspanning van onder andere de KNHS Voltigevereniging en samenwerking met de FNRS en turn- en gymnastiekverenigingen is het aantal voltigeurs, trainers en juryleden gestegen met 25% en worden op minimaal 100 locaties voltigelessen aangeboden.

Klik hier voor het beleidsplan KNHS Voltigevereniging 2011-2014

 

De KNHS Voltigeverening organiseert twee maal per jaar een voltige instuif
In het voor- en najaar organiseert de KNHS Voltigevereniging voor haar leden een instuif. Dit is een dag waarop we kennis en ervaring uitwisselen. Dit doen we door onder andere trainingen aan te bieden met verschillende gasttrainers, geven van presentaties of lezingen. Iedere instuif staat één thema centraal.
De instuiven worden aangekondigd via www.voltige.nl en de KNHS VV nieuwsbrieven.

Subsidiereglement KNHS VV
In de ALV 2014 is gemeld dat verenigingen, die zelf een instuif organiseren in aanmerking kunnen komen voor een finaciële bijdrage vanuit de KNHS VV. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de instuif ook voor leden van een andere vereniging opengesteld is. Deze vorm van subsidie bestond al sinds 2010.
Met ingang van 2014 is het ook mogelijk om als wedstrijdorganisatie een garantiesubsidie aan te vragen.
Klik hier voor het subsidie reglement van de KNHS VV
Klik hier voor de formulieren behorende bij het subsidiereglement: aanvraagformulier & formulier afrekening